aprill 15, 2019

Kaks vaadet masurkale 63 2Sedapuhku esitan võrdlemiseks legendaarse Sofronitzki  ja Pnina Salzmani
Chopini masurka op. 63 nr 2 esitusi.
Ikkagi loeb väga, kas mingit lugu mängib mees või naine.
Mõlemad vaateviisid on muidugi suurepärased.