märts 29, 2020

Kroonviirus kui riikide võimekustest

Mul on kahju, et Eesti jättis kasutamata võimaluse olla küllaltki edukas kroonviiruse tõrjuja.
Nüüd oleme selle tapjaviirusega otseses sõjaolukorras. Paljud realistlikud inimesed jõudsid sellise  järelduseni juba Itaalia kriisi puhkedes. Võib-olla enne seda võisime teoretiseerida, et Euroopasse see kauge viirus ei jõuagi. Möönan, ka mina olin selles optimistide klubis täpselt ajani, kui Itaalia kuulutas teatud piirkondades välja erakorralised meetmed. Need muuseas ei toiminud ...
Siis juba enam mitte. Kirjutasin sellest juba rohkem kui kuu tagasi, sõbrapäeval, aga kahjuks tuleb sellistel puhkudel tõdeda, et kirjutamisest ei piisa. Lisaks on vaja avalikku võimendust, et see ennustus töötaks, et see mõjuks ja seda mul kusagilt võtta ei ole olnud. See võimekus kahtlemata oli ja on olemas AJAKIRJANDUSEL, RIIGISTRUKTUURIDEL, kes aga ei teinud vähemalt kriis algusjärgus tööd nii, nagu võinuks ja kus töötavad inimesed kahjuks kohati töötasid kriisi reguleerimisele lausa vastu ...
Pärast 100 päeva möödumist, mis võiks selle kriisi kestuse orienteeruv aeg olla, tuleks tegeleda ka sellega, et selliseid möödavaatamisi edaspidi vähem sünniks. Praegu aga oleme niisiis sõjas ja nüüd on juba tasemel 2 ja 3 vaja näidata, mida me suudame.
Eestlastel siin on ette näidata oma ajalooline kogemus. Kui epideemia algusjärgus olime just oma hoiakute tõttu väga avali kiirnakatumisele, siis nüüd ehk oleme võimelised seda tõrjuma. Oleme lihtsalt sellise ajaloolise saatusega maa, kus kriise on olnud palju.
See kriis kahtlemata on tõsiseim pärast Stalini küüditamisi, viimane aeg oleks igaühel see endale selgeks teha.
Kes on selles võimekusetestis olnud praegu, kriisi algusjärgus, edukamad ja miks?
Hiina on läbinud 2 testi, esimeses see maa põrus. Esimene koroonapatsient oli Hiinas teada juba 1. detsembril. Katse seda kriisi ignoreerida ei õnnestunud. Lisaks kannab Hiina mitmes mõttes maailma eest vastutust - oma arvude manipuleerimisega suudeti maailma viia eksiarvamusele, et asi ei olegi nii tõsine ... võimalikke muid vastutusi vaagitakse ka, aga see jäägu tuleviku uurida, praeguses kriisis ei ole aega sellega tegeleda.
Praeguseks on Hiina kriisi peaaegu läbinud ja isegi kui mitte uskuda ametlikke arve, ollakse kriisi tõrjumise 2. faasis olnud edukad. Järelikult need asjad, mis töötasid Hiinas ja mujal, peaksid töötama ka meil.
Lõuna Korea on võib-olla kõige parem näide sellest, kuidas toimida sellises kriisis. Kõigepealt Lõuna Korea inimesed ei olnud kriisi alguses väga vastutustundlikud. Seetõttu võimendus epideemia kiiresti väga suureks ja samas saadi (!!!) sellega hakkama. Järelikult see poliitika tervikuna, mida see riik tegi, väärib järgmist.

Täpselt samal ajal, kui Lõuna Koreas, tuli USA-s esimene teade koroonapatsiendist. Praegune olukord on risti vastupidine Lõuna Koreale. Järelikult tasuks USA negatiivsetest kogemustest õppust võtta ja võib-olla esimene nendest järeldustest on see, et tuleb teha teste. Eesti on liikumas siin vähemalt õiges suunas - aeg õpetab. USA -s ei tehtud piisavalt teste, haigus kruvis ennast üles vaikselt, nii et polnud nähtav ja nüüd on tulemus käes: varsti on USA esimene suurriiklik viirusepesa, ületades isegi Itaaliat.
// Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa moodustavad mitmes mõttes grupi, millest tahame pääseda ja mistõttu tuleks neid maid eraldi uurida, positiivses mõttes kahjuks seal väga palju pole tuua, seetõttu ma lükkan edasi "põrujate" käsitluse ...piisab USA-st.
Venemaa: selle riigi suhtes ei ole veel teada, milline on tulem. Kuidagi on Venemaal veel pääsenud suuremast puhangust. Aga riik on teinud ettevalmistusi ja olnud esimestes sammudes küllaltki konkreetne. Lisaks kõigele on Venemaal olemas konkreetne raviskeem, mis tundub, et töötab või vähemalt on mingil määral testitud (ja mida muud praegu saakski teha, mingeid väga tõenduspõhiseid teste teha pole lihtalt aega!)
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/russia-claims-it-produces-drug-to-treat-covid-19-/1783292
Niisiis on meflokiini baasil arendatud ravimi abiga olemas konkreetne raviskeem. Kas meil oleks võimalik seda/või mõnda teist (vähegi!) edukat skeemi kasutada ja taotleda vajadusel EL-st erilube?
Muud "abi" peale selle, et EL tervikuna ignoreeris kriisi ulatust, me sealt ei saa!
Äkki saame loa kasutada UK kiirteste ja ravimeid vastavalt riigi juhtmeedikute otsustele ilma EL-i loatagi! Asi on selleks piisavalt tõsine! Ei saa oodata 11 kuud või 3 aastat, enne kui ravim saab vastava loa. Hingamisaparaadi all olevale patsiendile on vaja abi kohe, mitte 3 aasta möödudes. Risk siin ON ÕIGUSTATUD! 2 nädalat kulub keskmisel fataalsel patsiendil ära intensiivravis, kellel vähem, kellel rohkem, aga mitte mingil juhul ei saa keegi oodata siin 3 aastat.
Venemaa ja Hiina aga näitavad oma võimekust veel ühes vallas - totaaljälgimise abiga õnnestub kiiresti tuvastada inimesi, kes rikuvad karantiinireegleid. Vastavad kaamerad automaatse näotuvastusega vähemalt Moskvas toimivat erakordselt hästi, Moskva miilits olevat ühel päeval teinud trahve vähemalt 200-le isikule, kes karantiinist kinni ei pidanud ...
Siin on demokraatial kahjuks oluline puudus võrreldes totalitarismiga: kuulsas teesis totaalne riik või totaalne inimene võib "totaalne inimene " pöörduda teatud asjaoludel iseenese vastu, sest sellist riiklikku uurimist, kes kuidas oma poeskäike või hm. näiteks armukese juures käimisi toimetab, me rahuaegadel väga ei sooviks ...
Jaapan on üks näide, kus võib-olla mõjub väga hästi jaapanlaste erakordne puhtusearmastus. Kõik on jahmunud, sest Jaapani haigestumisnäitajad on tõusnud mitte eksponentsiaalselt, vaid lineaarselt.
Seal kantakse valehäbita maske ka gripihooajal ja on teada, et see on oluline. Täidetakse elementaarseid nõudeid, mida riik on kehtestanud. Ometi ei ole Jaapanis veel jõutud Itaalia või nüüd siis ka meie Saaremaa laadsete totaalmeetmeteni. Koolid peatasid oma tegevus ja nüüd vist isegi taasalustavad.
Samas ei ole teada, milliseks muutub epideemia edaspidine käik. Nii et mina olen äraootav, on täiesti võimalik, et salalik eksponent hakkab ka sellel maal oma võimu näitama ...
Aga täiesti selgelt on väga edukaks osutunud Lõuna Korea. Järelikult tasuks selle maa kõik meetodid selles võitluses ka meil kasutusele võtta. Kõige põletavam vahest on maskide probleem ja seejärel tuleks kuidagi masslevikute allikatele piir panna (võtmesõna: vältida supernakatajaid - arst (!!!), politseinik, kassiir, ehitaja ...nemad peavad olema terved või puhtad!).
Üks väga silmatorkav nõrk koht tõenäoliselt ongi siin ehitusplats. Valitsus peaks tõenäoliselt kehtestama force majeure klausliga eriolukorra, mis ehitusettevõtjatel võimaldaks läbi rääkida ehitustähtaegade üle. Muidu siin midagi teha ei ole, ettevõtted võitlevad oma olelusvõitlust ja riik ja rahvas peab omaette võitlust ja nende eesmärgid on lausa vastandlikud.
Kui kaua kestab kriis Eestis? 
Kardan, et alla 2 kuu välja ei tule. Pikk aprillikuu ja mai algus kindlasti on rasked ja nõuavad kõigilt kindlat meelt ja kokkuhoidmist. Eestil on siin oma ajaloolise kogemuse tõttu tõenäoliselt see võimekus olemas, oleme üsna sitke rahvas.märts 25, 2020

Ükski inimene ei ole saar


Ükski inimene ei ole saar, täiesti omaette: 
iga inimene on tükk mandrist, osa maismaast; 
kui meri mullakamara minema uhub, jääb Euroopa väiksemaks, samuti ka siis, kui ta maanina uputab, 
kui ta sinu sõprade või sinu enda lossi purustab;  
iga inimese surm kahandab mind, sest mina kuulun inimkonda; 
ja seepärast ära iialgi päri, kellele lüüakse hingekella: 
seda lüüakse sinule.

No man is an Iland, intire of it selfe; every man is a peece of the Continent, a part of the maine; if a Clod bee washed away by the Sea, Europe is the lesse, as well as if a Promontorie were, as well as if a Mannor of thy friends or of thine owne were; any mans death diminishes me, because I am involved in Mankinde; And therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for thee.


märts 21, 2020

Cassandra luguÄnglishit oskavatele inimestele pole seda lugu vaja ümber jutustada.
Aga lühidalt on lugu selline, et Cassandrale tegi võrgutusettepaneku ei keegi muu kui Apollo.
Ja "kinkis" noorele kenale Cassandrale võime tuleviku näha (hm. näiteks Vangal oli ka selline and, aga kas ta oli sellest annist õnnelikum?).
Cassandra aga Apollo võrgutusi ei võtnud vastu, sest Apollo soosis tema nägemusel kreeklasi Trooja linna hävitamisel. Seda nähes lisas pettunud Apollo Cassandra kingile lisaklausli:
Cassandra näeb ette kõiki asju maailmas, aga tema ennustusi ei peeta mitte millekski.
Ma arvan, et seda klauslit ei oleks olnud vaja. Kes suutnuks troojalastest küll uskuda, et
kreeklased nende linna põlema pistavad? Kes üldse armastaks tõde tõejärgsuse ajastul?
Mingit erilist selgeltnägemisvõimetki pole vaja, vahel piisab pliiatsist ja paberist. Isegi programmi R pole vaja, ega pikki riskianalüüse, lihtsalt natukene arvutada oleks vaja.
Armutu arvutus kroonviiruse kohta ütleb praegu, et ka meil võib minna samamoodi, nagu praegu on Bergamos.
See ütleb praegu, et Bergamos, linnas kus on 120000 elanikku, on praeguseks ära surnud 400 ja epideemia ei ole haripunktis. Korrutame 120000 kümnega, saame Eesti rahvaarvu. Mingi hinnanguline aeg koroona laastuseks võiks olla 2-3 kuud. Jagame päeva peale, saame 50-100 ohvrit päevas.
Lingi Bergamo praeguses olukorrast leiate lõunaeestlase pealt, ei hakka siia pasteerima. Mida selleks teha, et nii ei läheks?
Võtta eeskuju maadest, kus pole päris nii läinud! Lõuna Korea, Jaapan, Singapur... asiaatlik autoritaarsus ja "ülereageerimine". Sellest ei ole pääsu. Ja ka see ei päästa, vaid ainult vähendab kriisi ulatust ja tõsidust.
Võib-olla ulatab Maarjamaale käe aeg ja näiteks malaariaravim / mingi antiviraalne imeravim / veel midagi? suudab vähendada kriisi ulatust? Võib-olla. Äkki see 3 nädalat, mille kaotasime, sest neid võrkpallimatse ja maailmarändureid siia haigust vägisi tassima ei olnud siiski vaja, omandanuks sel juhul väga suure väärtuse?
Eksponendi "lohutav" omapära on see, et kui suuremast laastusest pääsu niikuinii ei ole, ei oma ka kõige suuremad lollused enne kriisi väga suurt tähendust. Mis sellest, et mõni tark suudab püssirohutünni süütenööri süttimist niisutamisega aeglustada?
Tõde on aga vahepeal - enamasti siiski suudab ettevalmistus ka sel juhul lööki oluliselt pehmendada ja hajutada ...
Üsna tõenäoliselt need kriisi algetapil alareageerimised siiski maksavad palju, aga see aeg ei ole veel käes, kui saaksime lubada endale oma kadude ülelugemist. Seetõttu ma sellega praegu ei tegele.
Lohutavalt: küllap aga seegi aeg tuleb, juba järgmistele kriisidele mõeldes.
Tõsi, Võru kriis, kui seal vool ära läks, kahjuks koroonakriisi lahendamisele seni väga kaasa ei ole aidanud ...märts 19, 2020

Mozarti 1. pärl klaverikontsertidest


Võtsin ühel ammusel päeval ette Mozarti klaverikontserdid ja hakkasin kuulama - nagu korralik kuulaja ikka  -  nr. 1-st alates.
Nii nagu mul sageli kombeks, tegin seda ilma vähimalgi määral uurimata millal ja kuidas need kontserdid sündisid.
Mõnikord on nii vahva, mõnikord aga viib see väga eksitavate tulemiteni.
Arvasin, et küllap noore imelapse varases nooruse kirja pandud. Kuulasingi neid kuni 4-ni ja siis peatusin. Hm. Kenad klaverikontserdid nad küll olid, aga mitte midagi erilist, välja arvatud ÜKS pärl, mis mulle TÕESTI meeldis.
See oli see ülaltoodud Andante kontserdist nr. 1. Pärast väikest "musikoloogilist" valgustumist selguski, et just see on see ainukene jupp nendest neljast kontserdist, mis on võib-olla Mozarti enda kirjutatud 11 aasta vanusena. Ülejäänud teemad oli papa Leopold esitanud oma pojale tolleaegsete tuntud meistrite töödest lihtsalt harjutamiseks, et anda pojale aimu klaverikontsertide kirjutamise probleemidest.
Tõeliselt ESIMENE Mozarti enese kirjutatud klaverikontsert on tegelikult number 5.
Loodan neist kirjutada lähemalt edaspidi. Ehk saan ise mahti nüüd neid rohkem kuulata ja uurida ja ehk on ka lugejatel praegu mahti neist mõni läbi kuulata. Kui aga seda mahti väga ei ole, siis alustuseks kindlasti kuulake läbi kõik 20.  ja suurema numbriga kontserdid.
Tegelikult lõpuks kuulate nad niikuinii kõik läbi. Isegi need 1-4, teades ette, et need olid põhiliselt noore Mozarti komponeerimisharjutused.märts 14, 2020

Emakeelest, piist ja kroonviirusest
Tänane ilus kevadine päev on nukra alatooniga. See aga ei muuda tõsiasja, et just tänasel kuupäeval otsustas siia ilma sündida eesti luuletaja Kristjan Jaak Peterson.
Kuna sellel ajal teisi eesti luuletajaid väga ei olnud, siis  on see päev meil ristitud emakeele päevaks.
Täpselt samal kuupäeval nägi ilmavalgust Albert Einstein.
Järelikult võiks see päev olla ka relativistide ja eriti relativistlike füüsikute tähtpäev.
Aga kõige lõpuks on see kuupäev ameerika stiilis kirjutatav kujul 3/14 või 3.14 ja järelikult saab seda nimetada ka PII päevaks.
Üheks pii päevaga seotud tegevuseks võiks olla ... pii numbrite päheõppimine ja retsiteerimine.
Eriti õpilased koduõppel võiksid PII pähe õppida kuni Feynmani punktini, kohani, kus
pii esituses tuleks 6 9-t. Üks jaapanlane jättis neid pähe tervelt 100000 jagu!
Mõnel teisel võiks jälle pähe tulla Pii numbrite järgi kirjutada muusikapalu. Kuulun ise selliste hulka, aga neid on maailmas muuseas üsna palju. Mina kirjutasin Pii numbritest 2 valssi ja ühe marsi (pii valss järgi saaks neid guugeldada).
Aga tänasele päevale  paneb krooni pähe siiski kroonviirus ehk koroonaviirus.
Mulle meeldib kroonviiruse sõna  rohkem kui koroonaviirus, sest koroona tähistab meil piljardisarnast mängu, kroonviirus aga näitab ära, mis kujuga see viirus on.
Lisaks kõigele ongi see viirus (okas)krooniks kõikidele viirusnuhtlustele siin maailmas.
Meie kroonpress, kui nii võiks nimetada peavoolumeediat, aga on muutunud kroonviiruse suhtes tunduvalt kainemaks kui veebruarikuus.
Seda muundumist võiks võrrelda prantsuse ajakirjanduse metamorfoosiga aastal 1815 - Napoleoni tagasitulekul võimule Elba saarelt, kuhu ta oli pagendatud.
Ma jätan huvitatule võimaluse seda ise uurida näiteks järgmiselt lingilt:
https://en.wikisource.org/wiki/Napoleon%27s_March
Praegune kroonviiruse marss on lehtedes ilmselt samaväärse muundumise tekitanud. Hea oleks, kui viirusmarss jääks samuti 100 päeva piiridesse, nagu Napoleoniga juhtus!
Postimehes on kroonviirusest ilmunud 2 olulist artiklit, mida soovitan:
1. https://www.postimees.ee/6921787/tomas-pueyo-koroonaviirusega-voitlemise-oppetunnid.
2.  https://heureka.postimees.ee/6920889/matemaatik-juhan-aru-seletab-labi-matemaatika-miks-koroonaviirus-nii-ohtlik-on
Juhan Aru on siin väga hästi selgitanud seda, mis on eksponentsiaalne kasv ja miks seda kroonviirust tuleb karta.

Nii on. Kriis on nüüd käes, alguses üsna tähelepandamatu elevant on sisenenud meie elukorraldusse ja laamendab siin ringi.
Ainukeseks väljapääsuks paistab siin olevat Hiina mudel.


märts 10, 2020

Gripp ja CoronaToon veel kord ära juba Lõunaeestlases viidatud gripi ja kroonviiruse võrdluse.
See on elementaarne näpuharjutus igaühele, kes on läbinud gümnaasiumi statistikakursuse.
Sinise ja lillaga toodud tulbad on 2019 andmed väga raskete gripijuhtumite kohta: nimelt intensiivis olnud ja grippi surnud itaallaste arvud nädalate lõikes.
Selle kõrvale on pandud selle aasta koroona numbrid samadel nädalatel.
Kas näete erinevusi? Kõige palavama gripi perioodiga võrreldes ületab intensiivravil olevate patsientide hulk koroonas 10. nädalal, s.t. praegu 3,8 korda. Surnuid on 4,5 korda rohkem gripiepideemia tipuga võrreldes.
Ja see ei ole mingi tulevikuprognoos, vaid KARM OLEVIK just nüüd ja praegu.

märts 08, 2020

Kroonviirus on jõudnud parlamentidesse

Kroonviirus ei ole levinud mitte ainult
Iraani valitsuses ja parlamendis, kus on ka juba surmajuhtumid.
Nüüdseks on haigestunud ka Itaalia Demokraatliku Partei liider.
Prantsuse parlamendisaadik on haigestunud ja praegu on intensiivravis.
Ei ole kuidagi võimalik rääkida ebaproportsionaalsusest eksponentsiaalsuse
taustal...märts 06, 2020

Rusikareeglid epidemioloogias ja muus elus


Sellel pildikesel on tegelikult kujutatud epidemioloogia jaoks kriitilist sündmust: 
7. septembril 1854 eemaldavad linnavõimud Soho linnaosa Broad Street kaevult hoova.
Seda tehakse John Snow praegu klassikaliseks saanud andmeanalüüsi põhjal, mis peaaegu veenvalt näitas linnavõimudele, et kooleraepideemia allikaks võiks olla Broad Streeti kaev.
Kooleraepideemia puhkes augustis 1854 ja maagilisel kombe lõppes peaaegu kohe, kui Broad Streeti kaevust enam vett ei võetud. 
Selle tegevuse aluseks aga oli selline suurepärane väike kaart, kuhu John Snow märkis üles avalikud veevõtukohad ja koolerasse surnud isikud.

Mees nimega John Snow oli lõpuks suutnud isegi linnavõimudele selgeks teha, et epideemia allikaks võiks olla Broad Streeti kaev.
Sellist näitlikustamist vajaksime ka praegu, kus inimestele Eestis ja ka mujal suudetaks piisavalt veenvalt selgeks teha, et epideemia või siis täna juba pandeemiaga võitlemiseks tuleb leida nakkuse allika(s/d) ja allika(te)st haiguse edasine levik peatada. 
Kõige primitiivsem epidemioloogia ütleks meile, et praegu Eestis on sellisteks Broad Streeti kaevudeks  Itaaliast ja mujalt riskipiirkondadest naasvad turistid ja need isikud peavad pikemalt arutamata istutatama karantiini. Haiged tuleks igal juhul isoleerida nii, et nad ei nakkaks oma lähedasi. 
Igasugused lennud Itaaliaasse peatada ja nii edasi ja nii edasi ...
Selle asemel ilutsevad ajakirjanduses staarajakirjanike ja poliitikute edvistavad sõnavõtud sellest, kui tore on praegu suusatada Bergamos või kui kena ilus rahulik linn on Rooma.
Ka teised kriitilised kohad, nagu TÜRGI, LÕUNA KOREA ja muidugi HIINA, kõik sealt naasvad peaksid sundkonnas istuma karantiinis ja selle mittetäitmisel oleks selline käitumine karistatav.
See tähendab seda, et näiteks Riiast ümber nurga naasvad isikud istuvad ise karantiinis ja saaksid karistada, kui oma nina välja pistavad. 
Selle asemel meie meedikud veavad ennast koheselt järgmine päev tööle ja alles tõsise nakkuse väljalöömise järel eemaldatakse neist siis üks nakkunu kodusesse karantiini. 
Ega ohtu jah neile vist väga ei olegi, sest ühe asja on elujõulisemad suutnud Darwini evolutsiooniteooriast välja lugeda:
ELLU JÄÄVAD TUGEVAMAD.
Tsiteerin ühte sellekohast artiklit:
"Rusikareeglina annab koroonaviirus surmava suudluse vanadele inimestele, kel on lisaks mõni tõsine haigus."
(Kahjuks see reegel alati ei kehti, kroonviirusega iga päev kokkupuutuvad isikud ei saa immuunsust ja lõpuks võivad ikkagi haigestuda, sest ründavaid haigusetekitajaid on lihtsalt liiga palju ja ühte või teist teed pidi nad leiavad võimaluse organismi tungida ja seal paljuneda. See võiks vähemalt meedikutele olla punaseks lipuks.)
Aga kuidagi jäetakse ennast selle surmava suudluse allikana täiesti kõrvale!
Ja kuidagi eriti räigelt mõjub praegu selles tsitaadis peituv suhtumine vanemasse põlvkonda.
See on tegelikult räigelt võimendunud kogu EW eluaja jooksul, NL aegadel sellist suhtumist muuseas ei olnud: 
Tahaksin laliseda:  50++ (mina näiteks) või 60++ nimelt on KA INIMENE.
Äkki kulutaksime natukene raha selle asjaolu teadvustamisele. Nii imelik kui see ka ei ole, paljudele ei ole jõudnud kohale, et inimeseks olemine tähendab vastutust. Vastutust ka TEISTE eest, s.t. 
äkki minu tegemise või vastupidi, tegematajätmise tagajärjel satub ohtu mõni teine inimene,
näiteks vanem kui 60 koos mõne tõsise haigusega.
Sellist käitumist, kus ignoreeritakse sellist ohtu - ollakse nakkusekandja ja levitatakse nakkust, nimetatakse süüdimatuks - ja mõnikord, eriti kriisiaegadel, karistatakse päris karmilt.
Mida aga teha siis, kui peaaegu terve rahvas sisuliselt käitub täiesti süüdimatult? 
Näeme seda praegu Iraanis, osaliselt Itaalias (kuigi mingil ajal jõuab pärale reaalsus, kahjuks hilinemisega) ja ka Eestis.
Kahjuks meil ei ole John Snow taolisi epidemiolooge, või riskianalüütikuid, või poliitikuid kes võtaksid julguse HOIATADA ja INFORMEERIDA.
Kõik on võtnud pähe ühesuguse rumala ja sõgeda hoiaku: See pandeemia meid ei puuduta, see läheb meist mööda ja rumal oleks sellele ülearu tähelepanu pöörata. 
Veel enam, paljud peavad vajalikuks korduvalt ajakirjanduses avaldada oma hinnanguid, mis avalikult ründavad Eestis veel üksikuid esinevaid terve mõistuse ilminguid.
Kui aga tegelikkus enam ei klapi eluga, siis vaikitakse ümbritsev lihtsalt suurel määral maha.
Püüan allpool VEEL KORD  PUUST JA PUNASEKS  teha mõningad faktid kroonviiruse käitumises,  mis paljusid riike on pannud ellu viima meie jaoks lausa jaburana tunduvaid meetmeid.

1. Kroonviirusel on erakordne nakatumisvõimekus. See on palju suurem kui gripil, millega kroonviirust tikutakse võrdlema. Seetõttu on gripi ja kroonviiruse leviku pildid väga erinevad. 
Praegu näeme kroonviiruses kõikides riikides, kus ta sees on, eksponentsiaalset kasvu, v.a. Aafrika, Ladina Ameerika ehk, aga see pole kahjuks hästi selge, kas see on tingitud lihtsalt testimise võimekuse puudumisest või soojast kliimast.
Ainukesena on Hiina EHK suutnud kroonviiruse leviku eksponentsiaalsest faasist jõuda mõningase raugemise faasi, aga seda ÄÄRMISELT DRASTILISTE meetmega. Siin Euroopas ei olda kahjuks selleks aga üldsegi valmis.
See tähendab, et kui eelmine nädal oli meil üks iraanlane haige, siis täna on 10 haiget ja nädala pärast 100 või enam. Ja kahe nädala pärast on 1000 ja KOLME nädala pärast on 10000 ja rohkem.
Kuu aja möödudes on meil täiemõõduline pandeemia nagu Wuhanis oligi, kommunistliku partei arvud on TÄIESTI VALED,  kus piirajaks saavad ainult inimeste enda võimekus kroonviiruse levikut tõkestada ehk inimeste immuunsüsteemi kaitsevõime. Aga nagu Diamond Princess näitab, nakkub enam-vähem kindlasti vähemalt 20% (700 3500 -st). 
Niisiis, kui me alguses paneme 1. maleruudule 2 viljatera, järgmisele 4 .... siis juba 20-ndale ruudule
tuleb panna miljon miljatera (see on Eesti rahvaarv). Kui haigestujate arv korrutub nädalas kümnega
(ei tea, äkki vähem, äkki rohkem), siis meil on 4 nädala pärast 100000 haigestunut!
Oletame siiski, et piir tuleb kusagil 1/5 juures, s.t. 260000 haigestunut. Siis 14% haigestuvad tõsiselt ja vajavad haiglaravi. 5% väga tõsiselt ja minimaalselt 1% sureb. Tegelikult WHO pakub suuremat numbrit, 2%, nii et 5000 võiks olla hinnang. See toimub 2 nädala jooksul peale haigestumist ja meie süsteemis kestab selline põdemine-tervenemine-suremine umbes 1-2 kuud.  
Millised võiksid olla tõkendid? Oletan leebelt, et kevad, päike ja maikuu võib tuua leevendust, aga tegelikult keegi ei tea praegu. Oletan veel, et ehk mõne kuu möödudes leiavad meedikud ka mingi ravi, mis suremust vähendab ja viiruse arengut organismis piirab. Aga märtsi lõpp ja aprill kahjuks on enam-vähem kindlad perioodid, kus head ravi ei ole ja haigestumine Eestis on mõõdetav tuhandetes ja millistes tuhandetes, on väga raske öelda. Igal juhul piisab meile vaid 2000 tuhandest, et saaksime kätte selle ihaldatud piiri, kus kroonviirus on võrreldav gripiga.
s.t. 
2. KROONVIIRUSE tapaprotsent on JÄRK (s.t. minimaalselt 10 korda) suurem, kui gripil.
Itaalias on näiteks täna ca 3000 nakatunut ja ca 100 surnut - tapaprotsent 3% ? 
Ühesõnaga, kui grippi pidi möödunud hooajal haigestuma 50000, et saaksime 50 surnut, siis kroonviirusel piisab mõnest tuhandest, et saada gripiga võrreldav tulemus ja seda see viirus üsna kindlalt ka saavutab!

3. Kroonviirus levib ka asümptomaatiliselt. Te võite ennast tunda täiesti tervena, aga ometi levitate viirust. Järelikult seda viigilehte ei ole, et te ei levita viirust, kui olete terve ja tulete kusagilt kriisipiirkonnast. 

4. Me ei tunne ohtu, me ei tea, milleks see viirus on võimeline. Järelikult peaks terve mõistus ütlema, et tuleks käituda ERITI ETTEVAATLIKULT.

Just selline sõge käitumine, mis eirab kõiki neid lihtsaid tõdemusi, mind tõesti praegu väga häirib.

Lõpuks mõtisklesin natukene "rusikareegel" päritolu üle.
Irooniliselt tähistab rusikas käsi agressiooni ja tänase päeva kontekstis ongi "rusikareegel" äraspidine tõlgendus see, et mina olen tugev ja jään ellu, nõrgad aga vaadaku, kes kuidas saavad.
Tegelikult pärineb rusikareegel tõenäoliselt pöidla mõõtmete aluseks võtmise vajadusest  (inglise keeles ongi see "pöidlareegel"). Selleks, et pöidla pikkust mõõtmiseks kasutada, on aga millegipärast päris mugav käsi rusikasse panna.
Legendaarne kohtunik nimega Francis Buller  olevat kunagi 19. sajandilt naisepeksja süüdistusest vabastanud sellel lihtsalt põhjusel, et peksuks kasutatava kepi jämedus ei ületanud pöidla jämedust ....
märts 03, 2020

Kas plats lüüaksegi lagedaks?

Leidsin netist hea tsitaadi algava võrkpalliheitluse taustaks Kuressaares.
Üks pallur olevat küll palavikuga Milaanosse maha jäänud, ülejäänud on kohal.
Pisike võõramaine viirus peab kõigepealt platsi lagedaks lööma ja siis alles saab ta eluõiguse.
Bravissimo!
Selleks, et  vana gripiga konkureerida, piisab meile vaid 2000 patsiendist. See arv Itaalias on juba isegi ametlikult juba löödud koos 52 lahkunuga.
Isegi sel juhul ei saa platsi lagedaks löömisest juttugi olla, sest viirused teevad omavahel päris head koostööd ja toetavad teineteist igati. 

veebruar 29, 2020

Vaenlane lävepakulMinu Dekameron jätkub.
Ülal on "C # minoor PRELÜÜDI"  parim esitus.
Kissiniga sageli nii ongi.

Täna, laupäeva hommikul 29.02.2020, liigkuupäeval, mida vaid iga nelja aasta tagant esineb,
pidasin hädatarvilikuks esitada võimaliku kriisi ulatuse hinnangud.
See ei ole professionaalne epidemioloogi hinnang, vaid füüsiku  tüüpi mõtlemisega isiku järguhinnang, mis võib-olla veenab mõnda inimest, kes usub veel arvamust, et see koroona on sisuliselt gripiga samaväärne külmetushaigus.
Alustuseks: umbes nädal tagasi koputas pandeemia uksele, selles mõttes, et tõsisem kriis käivitus Itaalias, s.t. Euroopas. Selle aruande esituse ajaks  on arvud Itaalias 889:21 ja Itaalia on hakanud mätsima, s.t. teatatakse vaid tõsiselt haigestunute arvu (kas lisanumbreid peaks korrutama suhtega 1/0,15 ehk umbes 6,7 ga alates eilsest. Ei tea)
Praegu on koroona meil lävepakul (1 nakatunu) ja üsna tõenäoline on Eestis diagnoositud patsientide arv 5-20 järgmise nädala lõpuks, määramatusega selles osas, kas on ka mõni inimene, kellele see haigestumine on lõplik. Sellised määramatused on füüsika hariduse inimese jaoks kriitilised.
Haigestumus 0 ei ole meie jaoks iial tähendanud ohu puudumist.
Pandeemia alguse parameetrite suhtes on määramatused väga suured, nii on ka sageli ka kvantfüüsikas. Kui aga koht, kus asi aset leiab, võib olla määramatu, siis impulss on vägagi määratud. Selleks võiks tinglikult võtta eksponendi, millega kroonviirus üle maailma levib ja kuigi see eksponent või levikukordaja on "vaid 2-3", on tulemiks väljaarenenud eksponentkõvera puhul palju suuremad inimkaotused.
 01.12.19 on meil teada patsient Z (nullpatsient) või vähemalt patsient Z-le küllalt lähedalolev nakatunu Wuhanis.
Detsembri kulg on olnud varjatud, 31.12.2020 avaldas üks arst maailmale, et midagi on viltu Wuhanis. Praegu on see arst surnud kroonviirusesse. Detsember mudeldab hästi ka Eesti võimalikku käitumist PRAEGU, samuti ehk Itaalia, Iraani, Lõuna Korea vastavaid käitumismustreid 2 nädalat tagasi.
Jaanuari teisel poolel sai epideemia Wuhanis täie hoo. Ka parteiliider võttis siis esmakordselt sõna.
Kiirendajateks-hooandjateks olid: detsembri hoolimatus, funktsionääride hoidumine tegutsemisest
(koha kaotuse hirm, repressioonide hirm, s.h. põhjendatud), Hiina UUE AASTA pidustused, mis ilmselt andsid lõpliku tõuke. Sellega sarnaseid eeldusi näeme me ka Eestis - reisimise piirangud praktiliselt puuduvad, karantiin puudub, kontroll lennujaamades-bussijaamades praegu puudu, inimeste informeerimine tasemel "see on tavaline gripp, ei mingit paanikat, peske käsi". Ainult viimane soovitus on relevantne. Paanika osas võiks pigem "karta kui kahetseda", ka selline vanasõna on olemas, sest tegelikult ma ei tea küll kinnitust asjaolule, kus paanika oleks olnud hullem, kui sellega kaasnev kriis. Pigem on elu hullemaks ja lõbusamaks läinud "ei mingit paanikat" ajava jaanalinnupoliitika tagajärjel, ajaloost on tuua sellele hulgaliselt näiteid. Esimene pähetulev oleks Suur Isamaasõda ja Stalini jäärapäisus hoiatuste ja luureandmete ignoreerimisel, sest ta jälgis vaid lambanahksete kasukate ostunumbreid....
Üritusi ei jää küll ükski ära. Siseminister soovitab hanerasva ja muud külmetusega kaasnevat. Tavainimesed arvavad ehk sageli, et kui pole surmatõbi, siis ......   abi ... Suure haigla ravijuhi arvates on see sebimine üle igasuguse võlli. See võlli ületamine on meil tõenäoliselt ees, võimalus sellest pääseda aheneb ja aheneb iga päevaga, iga sõnum või tegevus(etus) kahandab võimalusi.
Hea erind meedias sellele on saidid eestinen.fi ja lõunaeestlane ,muu meedia taob vaid ühte väravasse eestotsas tippspetsialistidega või vähemalt isikutega, keda meedia arvab sellisteks. Roheaktivist ilmutab minu kirjutisest laenatud motiiviga (selle pealkirja melanhoolsest irooniast ta ei olnud võimeline aru saama, nagu artikli 1. lause kinnitas, ülejäänud osa artiklist oli luku taga) artikli, kus ta (kas see ajakohatus on tahtlik künism või lihtsalt rumalus) soovitab vanavanemate lugusid hakata kirja panema ilmselt õdusatel karantiini päevadel. Ta ei adunud, et selle viiruse nakkuvus ja ohtlikkus suureneb vanusega. Ühes Hiina uuringus tuuakse välja, et viiruse ohtlikuse määra heade korrelaatide, ACE2 retseptorite arv kasvab inimese vananemisel 10 aasta jooksul 1.2 korda, mistõttu kõige ohtlikum on see viirus tõesti 70+ (10% ja enam suremus), 50-60+ jaoks on see 4-5%, nooremate jaoks on suremise % väiksem, lapsi õnneks peaaegu säästetakse (kuigi on surmajuhtumeid 17 aastaste ja nooremategi seas). Loodan, et selle 2 kuu jooksul on mõned ravivõtted, mis seda eeldatavat 2% suurust alandavad (remdesavir, C vitamiini intravenoosne manustamine 12-24g. kriitilistel juhtudel ja kasutus ka preventsioonis koos D vitamiiniga). Sõnum ettevõtjatelt ei sisenda ka optimismi. Selle asemel, et tervemõistuslikult SUNDIDA potentsiaalseid ohtlikke haigeid koju jääma, ettevõtjate liidu esindaja pigem soovitas väga tõsiselt mõelda, kas ikka jääda nohu-köhaga koju.
Ma ei saa sellest "loogikast" aru ühestki otsast vaadatuna. Kujutlegem, et te olete RIMI või mõne teise suure poeketi juht ja kujutlege ennast olukorras, kus mõni kassiir nohutab, nagu Rooma paavst praegu (jah, ta on haige, tõenäoliselt külmetus, aga ei tea ) avalikult. Ja kujutage ette, kui järgneb see, et saadakse teada, et see on kroonviirus .... See kett TÜHJENEKS, sealt ei ostaks mitte keegi mitte midagi.
Kui midagi eestlasi ühendab, siis praegu on suureks ühendajaks suur skeptitsism igasuguse viirusepaanika suhtes. Andresed ja Pearud ja Krõõdadki on äkitselt siin kõik ühel meelel, kuigi nad seda ise sageli ei tunnista ja süüdistavad vastapoolt vastupidises (EKRE levitavat paanikat, mis on otse vastupidi, EKRE on praeguseks otsustavalt oma saitidelt tsenseerinud igasugused koroona alased kirjutised.)
....
Niisiis me ei erine oluliselt Wuhanist detsembri lõpus-jaanuari alguses, või Itaaliast kaks nädalat tagasi,  kus ka epideemia on läinud "üle võlli" või Iraanist, kus asepresident on koroonas.
Wuhani epideemia ulatuse osas on muul maailmal tõsiseid kahtlusi. Kas need arvud, mida meile esitletakse, üldse vastavad tõele? Internetti on väga raske sulgeda, seetõttu levisid maailmas videod Wuhani tänavalt, kus iga teise maja ees oli pakendatud surnud inimene, kes ootas äravedu, või meeleheitlik kõne krematooriumi töötajalt, kes väitis, et 20 jaanuarist töötati 2-4 kordse koormusega.
See 2-4 kordne koormus vastaks hästi praegustele mudelandmetele.
Eestinen.fi pealt sain informatsiooni, et hiina ühes saidis "kogemata" jooksid läbi õiged arvud seisuga 01.02.2020.  Ligikaudu 25000 surnut ja 150000 haigestunut. Praegu on need hinnangulised arvud 50000 ja ? vastavalt ehk 300000. Ei tea. Need 150000 ja 300000 võiks olla tõsiselt haigestunute %, s.t. see 15% viirusesse nakatunute seast. Kompartei teab, aga ei ütle.
Samas on olemas mudel nimega "Diamond Princess", mille arvandmeid saab usaldada.
Laeval oli koos meeskonnaga 3500 inimeste. Nendest on praegu haigestunud 700 ja surnud 6.
Kriitilises või raskes seisus on 36 patsienti, s.t. 5%. nakatunutest.
Hiinlaste enda hinnangul haigestunutest 85% on suhteliselt kergemad, 14% (miks mitte 15%, sest see on äärmiselt ligikaudne) rasked. 5% on väga rasked ja sellest pool siis (49% intensiivravi saanutest) sureb.
Niisiis 5-15% on rasked juhtumid ja vajavad haiglaravi. Või rohkem. Ei tea, ei ole häid andmeid.
1% on minimaalne suremusprotsent Diamond Princess puhul ja populatsioonist haigestub kruiisilaeva mudeli kehtimisel umbes 1/5.
Väidetakse, et erinevalt mõnest linnast Diamond Princessil on viiruse levik eriti lihtne. Inimesed seal siiski isoleeritud kajutitesse, desinfektsioon ja karantiinimeetmed töötasid täistuuridel ... raske öelda.
Kui süüdlaseks on sundventilatsioon, siis nii on paljudel töökohtadel tänapäeva linnas.
Kuid pakun siiski, et tuleks arvestada minimaalselt 20% haigestumusega populatsioonist juhul, kui epideemia on võtnud täismõõtmed (Mõned epidemioloogid arvavad isegi, et 60% põevad koroona läbi...).
See annaks Wuhani 11+ miljonilise rahva kohta umbes 2 - 5 miljonit haigestunut (selline hinnang jooksis läbi, alampiiri saime siit), sellest 250000-350000 oleksid tõsiselt haiged (haiglaravi), suremus 50000 inimest.

Sama matemaatika siin Eestis annaks 10 korda väiksemad arvud. 25000-35000 vajaks haiglaravi.
 5000 lahkunut. Haiglaravi pikkus 1-2 nädalat - niisiis minimaalselt üle 100000 lisaravipäeva. Kas meil on sellist võimekust?
Meil tõenäoliselt puudub selline haiglapäevade võimekus ja neid ei ole ka haiglas millegagi abistada (hingamisaparaadid! desinfekteerimine põetajate nakkumise vältimiseks veel olulisem).
Samad probleemid oleksid ka lahkunute osas, sest see kõik toimuks 1 kuu jooksul. Väga paljud inimesed lahkuvad kodus, neile ei ole pakkuda abivahendeid, näiteks hingamisaparaate, nende põetamine suurendab viiruse levikut  ja nii edasi ja nii edasi ...
Näiteks krematooriumide koormus kasvakski 2-4 korda, nagu Wuhanis oligi, sest 5000 inimese surm tähendaks ühe kuu ulatuses 3-4 kordset suremuse tõusu, sest meie suremus aastas on 20000, kuus siis ligikaudu 2000, 5000 lisanduks kuus juurde. Rääkimata mingite matuste organiseerimisest...
Iraanis on toimumas midagi samas suurusjärgis karantiinis olevates linnades.
On aga selge, et prognoositav mudel ennustab Eesti Stalini järgse aja SUURIMAT KRIISI, sellist senini pärast 1950 pole meil olnud.
Valgus tunneli lõpus oleks aprill - mai, kus viiruse ise hakkab taanduma. Aafrikas see väga ei levi, lõunapoolkeral ka ei levi (aga turistid Egiptusest said viiruse!)  Suviti koroonaviirus (ehk, KUI) taandub. Lisavalgus oleks vaktsiin, millele jaanuaris lubati 3 kuud: veebruar, märts, aprill minimaalselt, s.t. enne maid mingeid revolutsioone ravis ja ennetuses ei tule.
Võrdluseks: Grippi haigestus Eestis möödunud hooajal umbes 45000-55000 inimest. Tõsist haiglaravi vajas 1500, s.t. 1/30 ehk umbes 3% (15 % koroonal).
Intensiivravi vajas 130, neist pooled surid, s.t. 50-60. Natuke üle 0.1% suremus, s.t. iga tuhandes nakatuja. Koroonal on suremus 20 korda kõrgem kui gripil ning nakkuvuse % täisepideemia korral võrreldes gripiga vähemalt 5 korda suurem.
Koroona ohtlikkus ületab täisepideemia korral grippi  2 järgu võrra, s.t. 100 korda. Kui siin inimesed ei märka erinevust, on nende matemaatilises hariduses pehmelt öeldes väga suured puudujäägid.
Järelikult oleks meil mille eest võidelda ja need meetmed oleksid küllaltki lihtsad, teistelt riikidelt kopeeritavad. KARANTIIN, KARANTIIN, KARANTIIN. See sõna on tulnud itaalia keelest ja tähistab 40 päeva, dekameroni aegadest siis.
Karantiin peaks olema ilmselt kohustuslik, sest meie PR kampaaniate mõjul inimesed massiliselt usuvad, et see on "nagu gripp" ja soovitusi ignoreeritakse (Muretseme veidi hanerasva ja kõik OK). Disinfektsioon. Maskid. Vitamiinid. See kõik ei ole väga keeruline, aga kindlasti piirab see vabadusi, segab äri, segab avalikke üritusi ja on üks tüütu asi kevadel läbi teha ...
Reisid jätta ära, istuda kodus. Mitte käia suurema vajaduseta väljas. Poes käia iga 3 päeva tagant.
Tööl olla äärmiselt ettevaatlik kolleegidega, kui need köhivad, loodetavasti varjates suu taskurätiga (gripp küll, aga parem karta).
Kui ise nohutate, istuge kodus ja võtke sinine leht. Ettevõtjate nuttu ära võta südamesse. Neil on alati raske. Meil ei ole kunagi probleemi, ettevõtjate probleemid on aga meie ühiskonnas maailma kõige tähtsamad. Miljardärid jäid hiljuti ei tea mitmest biljonist ilma! Nutame koos nendega!
Koroona kahtluse korral istuge 2 nädalat kodus.
Meil ilmselt puudub vahepealne etapp, mis varsti lõpeb Ameerikas ja Inglismaal ja teistes normaalsetes riikides. See poliitika seisneb selles, et iga nakatunu puhul määratakse kindlaks isikud, kellega ta suhtles ja need isoleeritakse. Üritatakse hoida ära viiruse edasist levikut ja see poliitika on olnud edukas Inglismaal, Ameerikas, Singapuris, Iisraelis... See poliitika (mida ilmselt ei viidud ellu) ei läinud läbi Itaalias. Kui aga tekivad patsiendid, kelle suhtes ei ole võimalik kindlaks teha, kus ta oma nakkuse sai, on jõutud teise faasi. USA-s oli selleks üks Californias nakatunud patsient.
Lõuna Koreas keeras asja vussi rahva suhtumine ja ususekt. Olid protestid valitsuse karantiinimeetmete vastu ja neid ignoreeriti alguses, tulemiks kiire nakatumise tõus.
Nüüd on käes aeg, kus ka Ameerikas on patsiente, kelle nakatumise viis ei ole teada.
Järgmine etapp on lihtsalt piirata inimeste liikumist, suhtlust, avalikke üritusi, üritada desinfekteerida nii palju kui võimalik levitada viirusest hoidumise reegleid ja neid järgida. Jaapanis suletakse märtsis koolid, Inglismaal, Ameerikas suletakse üksikkoole, kus on liikunud koroonakahtlusega laps...
Diamond Princes näite tõttu, isegi kui totaalne nakkunute % populatsioonist tulebki väiksem, peaks otsutavalt piirama massüritusi ala Kruiisilaev, sest ühes ruumis kokkupressitud inimeste vahel levib viirus igasugustest meetmetest hoolimata ülihästi.
Ühesõnaga, kurb kevad, kus paljudele plaanidele tuleb inimestele otsustavalt kriips tõmmata.
Oleme praegu Schrödingeri kassi staatuses. Ma ei tea, kas jumal, või kõrgem jõud või saatus otsustab mõõta meie võimekust epideemia vallas, või vastupidi säästab meid selle võimekuse mõõtmisel ja "õnnelik" määramatus jätkub.
Schrödingeir kassi saatust kirjeldav kassi lainefunktsoon on teatavasti 50% elus, 50% surnud olek, mis mõõtmisel muutub määratuseks - kass on kas elus / surnud. 
Ühesõnaga, mina näen klaasi ikkagi pooltäidetuna: on vahepealsed variandid, mis asjaolude soodsamal kulul ennustavad vähemaid ohvreid ja kergemat kulgu, näiteks ülikiirelt turule toodud vaktsiin, mingi hea ravivõte (C vitamiin??), mingid erinevused aasia - euroopa rassi levikukordajates (??) ja nii edasi. Täisepideemia variant on käivitunud ainult Wuhanis ja Iraanis. Aga Itaalia, Lõuna Korea ja võib-olla Jaapan ei ole sellest väga kaugel. Nende maade vigadest aga tuleks õppida (Itaalia arstide nakkumine teadmatuse tõttu, ohtude ignoreerimine näiteks).
Olen teinud oma hinnangu avalikult kättesaadavate andmete põhjal (Diamond Princess). Kui teatud inimestel on lisainfot, mis oluliselt muudab neid riskifaktoreid ja põhjendab hinnagu "epideemia tõenäosuse levik äärmiselt madal" andmist, siis oleks hea need faktorid avalikustada. Mina neid ei näe praegu ja ülejäänud maailm ei anna praegu selliseid hinnanguid (WHO näitena).
Aus riskianalüüs aga ei võimalda kõrvale heita kõige tõsisemaid stsenaariume epideemia kulus.

veebruar 27, 2020

Tulle lendlemas


Selle Skrjabini hullumeelse klaveritüki taustal, kus isegi Horowitzil tuleb kuub seljast võtta, et sellega toime saada, mõtisklen Kübler - Rossi mudeli üle.
Kui ühiskonna või inimese elus on kriis, siis see mudel jagab inimese toimetuleku ettetuleva kriisiga 5 faasi
Eitamine. See on esimene, tundetuse ja šoki faas, millest tekib uskumatusetunne. Võib sugeneda teadlik või alateadlik keeldumine juhtunut tunnistamast.
Viha. Kui olukorra reaalsus on pärale jõudnud, muutub eitamine kas enese või teiste vastu suunatud vihaks.
Kauplemine. Sihiks on kas probleemi lahendamine või paratamatuse edasilükkamine.
Masendus. See faas saabub siis, kui kauplemine pole andnud tulemusi. Hakatakse mõistma, et olukord on reaalne, valdavateks emotsioonideks on kurbus, kahetsus ja kaotusevalu.
Leppimine. Leppimise vajalik eeltingimus on kurbuse ja kahetsusega toimetulek. Leppimine saabub siis, kui inimene mõistab, et muutus on jääv.

Oleme praegu kinni algava pandeemia eitamise faasis, millele on lisandumas viha. 
Probleem on selles, et sellesse faasi takerdumine tähendab Eestile vabatahtlikku epideemiat, mille vältimine või mille ulatuse vähendamine otsustaval tegutsemisel oleks ehk võimalik. Pigem antakse sõna probleemi eitajatele.
Kauplemine küll mõnel pool kavalalt juba käib - seda kas ei saagi üldse muuta, siis ka ei pea midagi tegema, pandeemia tuleb niikuinii stiilis või kui pääseme kergemini, siis noh, ennegi olnud selliseid "grippe". Sellise takerdumise hinnaks võivad olla aga paljud elud.   
Kahjuks meie rahvuslik "omapära" ei aita siin karvavõrdki kaasa võitlusel selle saatanliku viirusega. 
Tänane päev on selles mõttes lausa sümptomaatiline. Lausa tüütu oleks tõdeda, et ühel hetkel on eestlastel tekkinud mingit sorti veider ühtsus (mida jälle teises otsas ei tunnistata).
Andresed ja Pearud ja Krõõdadki on kõik veidral ühel meelel, et ...kogu ülejäänud maailma paanitsemine on siin täiesti ülearune, s.t. istume kinni faasis 1. Kui aga probleemi lahendamise või tõkestamisega ei tegeleta, tegeleb probleem meiega ise ja seda viisil, mida mitte kuidagi ei tahaks. 

veebruar 23, 2020

Minu Dekameron: Horowitz ja teised1348 olevat suure epideemilise kriisi ajal Firenze lähedasse villasse varjunud 7 neidu ja 3 noormest ja nad jutustasid üksteisele lugusid.
10 päeva jooksul igaüks 10 lugu. Ehk tuleb see raamat mul keldrist jälle üles otsida ja üles tuua (mul on raamatutest paljud pagendatud keldrisse, sest ei mahu kuhugi ära. Ei, seal ei ole nad mitte mingi paha pärast - seal kõrval on kõike, näiteks Anton Hansenit ja veel palju, palju klassikuid .... kõrvuti ENE-ga, ehtsalt nõuka aegse ENE-ga!)
Aga hetkel on mul mõttes muusika: ehk õnnestub minul sarnaselt kuulata 10 päeva jooksul muusikat.
Horowitzi käik Moskvasse 1986 on üks legendaarsemaid üldse ja ta mängis seal erakordselt briljantselt.
 Videosid on kahjuks ainult fragmentidena, kättesaadavad on toodud allpool, seevastu muusika on kõik olemas ja kuulatav.
Nautige, sest elu ju ongi üürike, kunst aga alati lõpmatu!

Imeväärne, melanhoolne Scarlatti!Schumann, tema surematu Unistus Lapsepõlve stseenidest ...Schuberti Eksprompt B duurSkrjabin - külastusest Skrjabini muuseumis:Moszkowski - mulle peaegu tundmatu helilooja,
aga siin tema imeväärselt hästi mängitud  Sädemed  (Etincelles)
Ja lõpuks liigutav video Horowitzi klaverihäälestajast ,
s.h. kontserdi ettevalmistuselt Moskvas.


veebruar 22, 2020

Pandeemia koputab uksele

Täna, laupäeva hommikul 22.02.2020 on veel selgem, kui enne, et pandeemia on väga tõenäoliselt tulekul.
Itaalias on 10 linnas suletud avalikud kohad, koolid ....
Itaalias diagnoositi 5-l arstil ja 9-l muul patsiendil koroonaviirus. Oli pressikonverents, leviku kohaks loeti ühte baari, mida need patsiendid ja arstid külastasid. See on lokaalne levik, see viirus ei saabunud Itaaliasse enam Hiinast või vähemalt ei ole seni tuvastatud, kuidas see viirus sinna baari sai.
Ehk leitakse siiski patuoinas (või olen uudiste voos kahe silma vahele jätnud, see oleks positiivne, aga WHO-d paneb just muretsema see, et paljude juhtumite korral pole võimalik tuvastada põhjust, see on nii juba üldiselt).
Lõuna Koreas on juba viirus ka lokaalselt hakanud levima, nii on vist ka Jaapanis ja Iraanis.
Ukrainas ründas vihane rahvamass busse, kes tõid kodumaale Hiinast evakueeritud kodanikke.
Ühtegi koroonajuhtumit sellel maal aga ei ole diagnoositud, ma ei tea tõesti, millest selline alusetu viha. Keskaeg, ütelnud selle peale Ukraina president. Meil töötab siin hinnanguliselt 30000 Ukraina töölist (või rohkem). Mul on kahjuks tõsised kahtlused selle maa võimekuse osas koroona viiruse pandeemiaga toime saada, kui see peaks neil puhkema, nagu ka paljude teiste sarnaste maade osas ...
USA vaatab väga hoolega üle kõik plaanid, mis on seotud pandeemiaga ....
ja nii edasi ja nii edasi ....
Ma väga tõsiselt mõtlesin, kas ma jätan selle jutu kirjutamata. Et äkki asjaga igapäevaselt tegelevad isikud toimetavad piisavalt asjatundlikult.
Siis aga lõin lahti postimehe netikülje ja leidsin sealt meie esiperearsti kirjutise...ma ei hakka seda analüüsima lihtsalt seetõttu, et retooriline küsimus, et mis juhtub, kui perearste või keda iganes tabab kõnede laviin enam edasilugemist ei soosinud. See on tegelikult üks kõige väiksem ja juba paratamatult tulev mure, mille üle ei tasuks isegi arutleda!
See on ka teie töö, ajakirjanduse töö, praegune tegemata töö on vastus sellele retoorilisele küsimusele. See mõeldav ja kindlasti tulev laviin on teie antitöö vili samuti, kõik need Tuuli Jõesaare, EPL, nüüd siis Postimehe, televisiooni esitatud kujundid ja vastused .... aitab. Ma ei oska praegu kellelegi midagi muud soovitada, kui ÄRGE LUGEGE EESTI KOROONATEKSTE, eriti hinnangulisi, aga lugege hoolega läbi kõik uudised, mida ingliskeelses internetis (CNN; BBC; NYTIMES ....minu viidatutes ei ole kollaseid) on saada. Kas ma elan mingilt teisel planeedil?
Minu ja paljude teiste inimeste hoidumine reaktsioonist on võimalik kokku võtta ühe sõnaga: tahaks hoiduda lappamisest. See on kujund, mida kasutatakse Eestis (ja hea kujund) inimeste emotsionaalse reaktsiooni kohta ühel või teisel juhul. Emotsioone aitab vaos hoida huumorimeel, omalaadsed võllanaljad, mis siingi Eestis on hakanud levima, aga kindlasti ajab lappama samalaadne suhtumine, mida MEIE meedia meile endiselt inertsist pähe kallab. Mitte mingeid nihkeid ei ole märgata. Ma olen hoidunud esiametnike kommentaaride kuulamisest samalaadselt, et mitte hakata "lappama". Ma millegipärast kardan, et vastutustundlikud arstid mõtlevad samamoodi. Et midagi on väga viltu, kui me näeme teisi Euroopa maid, USA-d ja paljusid, paljusid teisi maailma maid valmistuvat väga, väga tõsiselt pandeemiaohuks, aga meil jutlustatakse edasi juttu sellest, kuidas rumal rahvas paanitsevat ja ei saa aru meie tippspetsialistide jutust, et pole ju ohtu. Ei ole, tõesti ei ole....
Sellele kahjuks resoneerub ka rahva üldlevinud suhtumine. Tõenäoliselt on see tingitud sellest, et seagripi pandeemia möödus siin suhteliselt kergelt. Aga oli ka põhjusi. Seagripp oli natukene tõsisem gripiversioon gripile iseloomulike kordajatega - levik 1.3, suremus 0.2%. Selle koroonaga on juba praegu teada, et levikukoefitsioent on vähemalt 2-3 ja suremust ei tea, aga Hiinas väidetakse, et on 2-3% ja seda aitaks alandada vaid asümptomaatilise ja mitteeteatatud juhtumite suurem arv, mis (IMHO väga tõenäoliselt) Hiinas on alahinnatud. Aga kui Hiinas on arvud suuremad, muudab see proportsionaalselt suuremaks ka pandeemiariski.
Levikukordaja määrab ära rahvastiku %, kes haigestub. Surmajuhtumite arv on haigestunute % rahvastikust korda surma % * elanike koguarv. Koroona leviku võimekus on erakordne. Ta levib ka soolestiku kaudu, piiskadena, puutenakkusena ja selle tõkestamine on väga raske (jälgige Hiina tegevusi, et selles veenduda), kui täiemahuline pandeemia on alanud.
On lohutavaid tõdemusi -  lapsi puudutab see vähem. Naised nakkuvad vähem, mehed rohkem. Eriti 50+, suitsetajad, isikud, kellel on probleeme. Keskmine surejate vanus 70. SARS -ga analoogiliselt on loota (KUI) , et suvekuudeks epideemia / pandeemia taltub. Kõige kriitilisem meie jaoks on seetõttu märts-aprill.
Aga mina ei ole spetsialist. Hea meelega ma oleks jätnud selle kirjutise kirjutamata. Aga ajakirjandus jätkab joont, mis EI OLE AKTSEPTEERITAV. Samal kursil jätkavad ka spetsialistid. Palun, ÄRGE viige Eestit kuristiku äärele! Pandeemia Eestis võib-olla on siiski välditav, kui me tegeleme selle probleemiga ühiselt nüüd, kohe ja praegu.
Aga aitab siis tõsisest jutust. Nagunii loeb minu, või mõne teise koroonast rääkivat blogi ehk 200 inimest. mõni mühatab, mõni võtab tõsiselt. Ülejäänud vaatavad telekast, seal ju MINGIT OHTU POLE (eufemistlikult: oht on väga väike) ja nii edasi ja edasi .
On käigus juba anekdoodid: näiteks bussis on kuulda vestlust kahe naise vahel. Üks kurdab:
"Siin EESTIS on ikka väga halb ilma. Köhib natukene. Hiinas oli ilm ikka PALJU, PALJU PAREM!"
järgmises peatuses lahkub bussist millegipärast VÄGA PALJU INIMESI ....

Praegu peaksime lõplikult ja selgelt selgeks tegema, et jaanalinnupoliitika selles olukorras ei ole (ja ei ole iialgi olnud) pädev.
Muuseas, jaanalinnud lihtsalt askeldavad oma maa sisse pandud munade kallal, see kaugelt paistab nagu nad peidaksid oma pead liiva Müüt on alguse saanud sellest, kuidas meie vaatleme maailma ja kuidas meie käitume kriisiolukordades. Kujund on selgelt inimeste käitumist kirjeldav ja ei oma mingit pistmist jaanalindudega, kes on väga otstarbekalt käituvad linnud.


veebruar 14, 2020

Viiruste koroona ja koroona viirus


Koroona on piljardisarnane mäng, ma usun, et igaüks on seda mänginud.
Koroonaviirused on teatud viiruste perekond, (kuju kroonikujuline?),
millest mõned nimedega SARS
ja MERS on levinud ka inimestele. SARS-i levik on nüüdseks peatatud, tulemitega
800:8000, s.t. nakatunutest 10 % suri ära. Üsna tõsine tulemus viiruste maailmas.
MERS vist oli veel hullem, aga mõlemad levisid halvasti, see võimaldas SARS levikule piiri panna.
Eelmise aasta detsembris lavale tulnud uus mängur nimega COVID-19 on väga tõsine
tegija.
Tänase, s.t. sõbrapäeva seisuga on ta nakatanud vähemalt 60000 inimest ja surmanud 1500.
Ümardan meelega, sest tegelikud arvud on tõenäoliselt suuremad.
Aga need andmed on väga ligikaudsed, sest keegi ei tea päris täpselt olukorda Wuhani provintsis ja
see annab vaid VÄGA MINIMAALSE hinnangu selle viiruse tapjavõimetele - 3% minimaalselt
kaotavad oma elu.
Pigem võiks see olla oma sugulase SARS võimekus, s.t. 10% või veelgi enam (20%).
Uue viiruse kombeid ka ei teata. Kas viirus levib asümptomaatiliselt - s.t. levitaja ise ei teagi, et on haige, aga levitab? Tundu, et jah. Gripp vist nii peaaegu enamasti levibki ja ägedas faasis väga jälle nii ei levi - see teeb võimalikuks gripihaige tohterdamise.
Aga COVID-19 levib ka haigeoleku rezhiimis ja seetõttu näeme me sürrealistlikke pilte tohterdajatest ja haigetest Hiinas, tohterdajad kõik spetsülikondades...
Sellest kõik need 14 päevased karantiinid ja ranged meetmed Hiinast väljumisel.
Otsekui irooniana meie siin Estoonias paistame elavat päris teisel planeedil, keda sellised ohud ei ähvarda. Tõenäosus, et see viirus siia jõuab, see on hinnatud väga madalaks. Karantiine sealt naasnutele või keelde turistidele sisenemiseks EI OLE minu teada.
Testikomplekte praegu vist (veel) ei ole? Kuidas on kaitseülikondadega? Valmisolekuga sadade nakatunute isoleerimiseks vajadusel eraldi haiglapalatitesse, ilma teiste nakatamise ohuta? ...
Inimestele soovitusi ja hoiatusi jagatud ei ole (oht puudub).
Selle asemel loeme ajakirjandusest selgelt halvustavat artiklit (õnneks tasuline) ühest prepperist
(kes see selline on), kes valmistuvat karmi aja üleelamiseks.
Kui see ei ole süüdimatus, siis mida nimetada üldse süüdimatuks?
Süüdimatus on ohtlik, näiteks üks britt tõi nakkuse mitmele kaasinimesele (vist vähemalt 11) oma süüdimatu käitumisega, enne kui arsti juurde pöördus.
Teine pöördus, kasutas selleks Überi taksot, läks avalikku arstipunkti ja seetõttu nüüd on uurimise all palju inimesi.
.Võiksime teada, et näiteks USA- on üle mindud viiruse AGRESSIIVSE OHJELDAMISE
(AGGRESSIVE CONTAINMENT) režiimile. Sama teevad britid. Minimaalne, mida peaks alustama viivitamatult, oleks karantiinisüsteem kõigile, kes sealt Hiinast provintsist naasnud või kes on tulnud Hiinast ja kellel on hingamisteede haiguse sümptomid.
Venelastel on lugu naisest, kes põgenes karantiinist ja kes sinna tagasi paigutati. Ka Venemaa ei mõista selliste viirustega nalja teha....
Meil on sellised inimesed siis halvustavalt nimetatud mitteeestipärase sõnaga prepper.

Mida siis tavainimene võiks teha, hoolimata meie riigi praegusest hoolimatusest tekkinud olukorra suhtes?
Õnneks või õnnetuseks me ei saa teha midagi rohkemat või vähemat, mida tavaliselt teeme gripihooaja kõrgpunktis, sest ainukesed 2 asja, mis meid ja teisi kaitsevad, on meie immuunsüsteem ja teadlik käitumine.
1. Pange korda oma immuunsüsteem. Nohused ja köhivad inimesed on praegu igapäev. Minagi sain
kainestava signaali väga tilkuva nina tõttu. See räägib, et immuunsüsteem ei tööta korralikult, see on tavaline asi veebuaris ja märtsis. Üks põhilisi põhjusi on D VITAMIINI DEFITSIIT.
Minge apteeki ja ostke D vitamiini kapslid, 4000 ühikut tükk ja hakake võtma IGA PÄEV üks kapsel. D vitamiin kõikide muude toimete kõrval kaitseb viirushaiguste pealetungi eest, s.h. gripp.
Lisage sellele tavameetmed nimedega ingver, küüslauk ja muu rahvameditsiin... ma usun, et väga paljud inimesed teavad sellest palju rohkem kui mina. Lisasin oma nimekirja ka C vitamiini.
Kui viirus X pääseb teie organismi, siis pääseb sinna ka KOROONA, kui ta ükskord siia jõuab. Loodan, et mitte, aga siis on võib-olla hilja oma immuunsüsteemi korda panema hakata.
2. Hoiduge teiste inimeste nakatamisest (ka tavaviiruste korral). Võimalusel istuge kodus, võttes sinise lehe TELEFONI TEEL. Arstid võiksid gripihooajal seda anda. Köhimisel võiks panna taskurätti suu ette.
3. Peske idioodi järjekindlusega käsi ja vältige pesemata kätega näo puudutamist. Mustadelt kätelt läheb viirus kas silma, suhu, ninna ja oletegi haige. Võimalik ka toidu kaudu.
Koolides, lasteaedades ei tohi ükski laps enne lauda saada, kui käed pestud.
4. Immunsüsteemi toimimiseks on vaja piisav uneaeg, idioodi järjekindlusega hoolitsega piisava uneaja eest. 7 tundi olgu miinimum. On palju, palju uuringuid, mis kõik näitavad sama - magamine on väga hädatarvilik aeg immuunsüsteemi taastumiseks-edendamiseks.
5. Ärge reisige Hiinasse, ärge käituge süüdimatult, kui on oht, et olete nakatunud.
Isoleeruge, ärge ronige kiirabisse või perearsti juurde, istuge kodus ja kutsuge kiirabi, las sõidavad kohale ja võtavad testi. Võite nakatada 10 inimeste selle arsti juures käimise ajal!
6. Lõpetage enesest ja teistest hoolivate kaasinimeste halvustamine ja sellele kaasaaitava meedia lugemine.