märts 17, 2018

Kõik on võimalik ...10 000 tunniga ... KUI

harjutad sihikindlalt ...„Kuidas jõuda Carnegie Hall' -i ? „ olevat küsitud

noh, ütleme Horowitzilt ja ta olevat vastanud - „Practice!”

Soovmõtlemisega ühilduv idee müüb alati. Ühe eduka müügiakti tulemusena vantsisin raamatupoest koju 20 euri võrra vaesemana ja praeguse „meistriks saamise mantra” psühholoogia kuldsuu Anders Ericssoni raamatu „Tipp” võrra rikkamana.

On imelihtne seda ideed müüa, sest KUI sa ei jõua selle 10000 tunniga ei kuhugi, siis pole sa olnud piisavalt sihikindel. Järelikult selle idee müügimeeste hulka hüppamine on suhteliselt ohutu.
„Kõik on võimalik” müüb ja skeptitsism ei müü hoolimata sellest, et skeptikul võis olla rohkem õigus ja loodusseaduste vastu niikuinii ei saa.
Samas on pendel käinud just ära ka teises äärmuses.
„Kellakõvera” järgi toimiv statistika ütleb ära, et inimeste IQ ja muu võimekus eriti ei muutu ja jaotub kellakõvera kohaselt. Isegi vastav raamat on ilmunud - „Bell Curve” (ei ole lugenud, aga selle järellainetusest olen osa saanud). 
Reaalsete meistrite statistika jälle ütleb, et see IQ ei määragi ju nii väga ära, kellest saab mingi ala meister.
„Kellakõvera” jüngrite kuldaeg langes geneetika mesinädalate perioodile. Tollal sai jälle väga hästi müüa ideed, et sul ei olegi oma edu/ebaedu suhtes midagi suurt ette võtta.

Praegune neuronvõrkude toimimise avastamise aeg sobitub hästi jälle 10000 tunni ideega.

Oma neuronid tuleb lihtsalt piisavalt sihikindlalt välja õpetada ja oledki viiuldaja valmis.

Kui ehk mitte kontserdilava tarbeks, siis mingi väikese kodumuusika austajate pundi jaoks.

(Aga naabrid saavad seda kõike tasuta, mis muidugi meele mõruks teeb.)

Anders Ericssoni „Tipu” ostsin ma ära veidi maisemate soovidega - saada mõni mõistlik soovitus vilunumaks / paremaks kodeerijaks saamiseks. Juba pensioneerumise korral tahaksin midagi teha ka oma muusikaoskusega. Näiteks noodistada mõni lugu, mida aeg ajalt klaveril klimberdan ja mõnikord maci-le salvestan. Ja nii edasi ja edasi vanuselise edenemise / ülenemise teel ...
Mõned küll ütlevad, et vanadus ei ole rõõm, aga see on vanasõna idast ja selle järgi ma praegu ennast ei säti.

Kas sellest raamatust võib tulla kasu ? Jah, ja ei ühteaegu.
See raamat ja selle taga olev teooria on kahjuks samasugune pooltõde, nagu ka „Kellakõvera”
(Bell Curve) väited. Kui neid aga väga tõsiselt võtta, võib see edu asemel hoopis ruineerida.

Raamatu läbisirvinuna arvan, et palju mõistlikum oleks olnud lugeda selle asemel oma valitud eriala mõne eksperdi soovitusi. Kunagise hobimaletajana (täna ei ole ruudulist lauda ligi 30 aastat vaadanud) lugesin siis läbi Panovi ühe raamatu, kus meister väitis, et IGA inimese saab panna mängima umbes 1. järgu tasemel. See on palju realistlikum, kuigi halvemini müüv lause.
I järk aga oli NSVL-s üsna kõva sõna males (ma ei teagi, mis ELO sellele täna vastab?) , samas saab iga 1. järgu maletaja meistrikandidaadilt kohe nahutada . Ja iga meistrikandidaat jälle meistrilt ja meister suurmeistrilt. Täpsemini, suhe 1:9 ja nii 4-ndast järgust alates. Nii on 1. järgu ja 4. järgu maletaja (sisuliselt iga indiviid) mängude suhe 1: 700 teoreetiliselt ja 1:100 ehk praktiliselt.

Kui Ericcsoni teooriat aga küllaldase skepsisega lugeda, siis mulle tundub, et oma iva siin on.

Selle iva taga on praegu aju plastilisuse avastamine. Võimalik, et isegi inimese intelligentsuse esimese kihi lahtikirjutamine - tehisintellekt on kõige edukam seni olnud siis, kui ta modelleerib närvivõrke ja omi tehisnärvivõrkude õpetamisel on AI saavutanud hirmuäratavaid edusamme.
Aju on nagu lihasedki - kui ei treeni, siis närbub, kui treenid, siis arenebki selles suunas, mida treenid. Üks rääkimata lause on veel: närbub selles kohas, mida ei arenda.

Hea näide psühholoogidele on siin olnud Londoni taksojuhid, kes peavad / pidid (varsti on see minevik) väga hästi Londoni linna tundma oma 25 000 tänavaga ...

Selle tulemina nende hipokampus suurenes.
Kui aju kahjustub, siis teised osad võtavad tasapisi funktsoonid üle, kuid seda väga pikkamööda.
Üldiselt aju arendamine / treenimine tahab rohkemgi tahtejõudu ja aega, kui lihaste arendamine. Aga põhimõte on siiski sama.

Mina arvan siiski, et kui sa ei ole sünnilt näiteks nagu sprinter Bolt või helilooja Mozart, siis sarnast fenomenaalset võimekust sa ei saa saavutada. 
See ei muuda asjaolu, et mõlemad on pidanud oma tegevusalas päris kõvasti vaeva nägema, et olla tipus. Miks mitte 10000 tundi?
Mozart hakkas näiteks 3 aastaselt peale ja ega ta millegi muuga peale muusika eriti ei tegelenudki.
Nii rehkendades saamegi, et esimesed geniaalsed teosed tekkisid tal 14 aastaselt.Kui aga võtta ette lihtsalt eesmärk natukene paremaks saada oma valitud erialas / hobis?

Sel juhul võivad Ericssoni soovitused olla kasulikud. Panen need oma mõttelaadi kohaselt ümber. Seetõttu kõik vead interpreteerimisel võtan oma kanda:

1) Lihtsalt harjutamisest ei ole kasu. Igal harjutusel peab olema oma mõte sees. Korraga aga täie auruga harjutada pikka aega ei ole võimalik. Ärge ajage harjutamist segamini tööga - 8 tunnine töö oma erialal ja erialane harjutamine on erinevad asjad. Võib-olla saab mingi aja oma tööajast tegelda harjutamisega, aga 8 tundi on see puhtfüüsiliselt võimatu.

Isegi tippviiuldajad said nädalase harjutuse mahuks nii 15 tundi. Järelikult vähemalt 10 aastat kulub selle 10000 harjutustunni peale ära. Kui sa muidugi harjutad õieti ...

Harjutamise mahu piirajaks on jällegi see aju. Mõnel väsib see organ kiiremini, kui teistel (tippmaletajad, aga ka Paganini). Minul näiteks väsib enam-vähem täielikult 4 tunniga, kui täie rauaga harjutad / või lihtsalt stressad, ajule ei ole erinevust. Emotsioonid väsitavad, aga ei arenda. Teisel jälle on võimekus 12 tundi järjest malepartiisid analüüsida - sellisest võibki saada suurmeister ...

Selle asja nimetus Ericssonide kõnepruugis on „deliberate practice”.

2) Õpikõver, eriti tippusoovijatele, on mitme platooga. Platoolt minemasaamine on probleem, mitte selle tõusuhetk. Siis proovitakse erinevaid lähenemisi, küll ühte kui teist. Kui veab (see on minu targutus), siis lähed edasi järgmise platoo peale. Õige sõna on jälle - kui sa platool olles õieti harjutad.

Kahju, et rutiinne kogemus ei aita. Tuleb kangutada ennast mugavustsoonist lahti, ainult mitte liiga lahti. Liiga lahti lastuna võid jälle hävineda.

3) Harjutusolukord võiks olla sarnane või imiteerida „lahinguolukorda”. Tähtis on saada mugavustsoonist välja.
Raamatus oli selle koha näide „Top Gun” projektist.
Jänkide hävituslendurid nimelt said Vietnami sõja ajal Põhja-Vietnami pilootidelt kõvasti nahutada.

Siis aga ... tekkis neil idee proovida sellist treeningumeetodit (USA mereväes):
Mereväe parimad piloodid värvati treeneriteks-õpetajateks ja tehti igal päeval madin õpetajate ja õpilaste vahel. Ilma laskeriistadeta muidugi, aga mingite reeglite järgi (raamat ja ka merevägi ei täpsustanud) sai teada, kes „alla lasti”. Ka reaalselt võis tippkiirustel/ koormustel juhtuda surmagi. Selliselt suruti õppivad piloodid oma „mugavustsoonist” küll kõvasti välja ja praktiseerida tuli peaaegu reaalses lahingusituatsioonis. Tulemid:

Põhja-Vietnami piloodid said ülejäänud Vietnami sõja ajal juba USA mereväelt (see oli juba 1970-72) nahutada, suhtes üks allatulistatud jänki / 12 Põhja-Vietnami pilooti.
3) Teadmiste ja oskuste erinevus:

Koolides ja ülikoolides on põhirõhk teadmistel, oskuste omandamise arvelt. Oskused pidavat tulema kogemustega. Aga katse-eksituse teel kogemuste omandamine on väga kallis (näiteks arstiteaduses).

Oskused tuleks sisse integreerida õppetöösse.
Näide: arstide täienduskoolituste efektiivsuse analüüs ütles populaarse elukestva õppe kohta, et selle efektiivsus on nullilähedane. Midagi nagu annaks, aga väga vähe. Kõige efektiivsem täienduskoolitus oli interaktiivne, oskuste omandamisele / täiendamisele suunatud. Mitte presentatsiooni mahalugemine (seda võib teha näiteks ka professori sekretär), vaid reaalne oskuse omandamine.
See on jälle väga kallis. Oskust omandatakse õpetaja - õpilase personaalse interaktsiooni kaudu.

Odav on pidada suures üldauditooriumis loeng teemal OO programeerimise alused ja kohe on 100 inimest korraga saanud targemaks. Oskuse omandamisel peab õpetaja joonlauga juures olema ja kohe mööda näppe panema, kui viga sees - ilma tagasisidemeta ei arene...

Üsna pea võib üheks oskuse omandamise kontrollijaks saada AI. Näiteks keeleõppes selline süsteem vist juba siin seal toimib (arvestatakse õppija tulemustega korratakse vahepeal ununenud asju ikka ja jälle).

Oskusepõhise lähenemise näide - viiuliõpe, mida Ericsson uuris. 
Väga suur osa sellest hõlmab iseseisev harjutamine, aga väga keeruline on kaugele jõuda iseseisvalt. On vaja Õpetajat, kes vähemalt kord nädalas vaatab üle, mida õpilane on teinud ja annab uued harjutused.

Igaüks, kes tahab tippu jõuda, vajab Õpetajat.
Kui aga Õpetajat pole kusagilt võtta, tuleb selleks ise hakata, pekstes ennast püsikindlalt oma mugavustsoonist välja. Selline münhausenlik „buutimine” peab muudkui käima. Iga päev tuleb ennast saabastpidi üles tõsta!

Ka siin võib juhtuda, et eelistad ise mugavustsooni, teadmist oskusele. Ma olen ise märganud oma kalduvusi manuaali uppuda. Manuaalid aga ainult loetlevad foo - bar süsteemis fakte ja nippe, millest oskused tuleb mingi kavalusega alles vormida.

(It-sse mittepühendatuile - foo ja bar on standardviited muutujatele mingi uue nipi esitlemisel ja lausa jonnakalt eiratakse selle nipi igasugust praktilist sidet reaalsusega. Selle peab ise välja mõtlema, milleks nippi üldse vaja läheb.)
Ericssoni soovitatud Õpetaja otsimine on kahtlemata ka kindel garanti, et „10000-

tunniga meistriks” mantra jutlustaja millegi eest ise ei vastuta - sedapuhku saab vastutuse veeretada õpetajale või õpilase valele valikule õpetaja otsimisel.
Mis asjad ajasid mul selles raamatus korralikult kopsu üle maksa?
1. Ülbus Mozarti suhtes - igaüks võiks nagu seda saavutada. Mozarti oskusi võrreldakse kunstliku ja inimlikus mõttes mitte mingit tähendust omava oskusega - numbrite peastmäletamisega. Millegipärast peetakse mingiks absoluutseks fantastikaks seda, kui sulle loetakse tempoga 1 kord sekundis 80 numbrit ja sa pärast 2 aastast harjutamist suudad need numbrid õieti tagasi lugeda (lühimälu 80 baiti, saavutus missugune?). See võib tõesti nii olla, sest evolutsiooni käigus ei ole meil rohkem lühiajalist numbrimälu tarvis läinud ja evolutsiooni ärapetmiseks tuleb tõesti kõvasti vaeva näha.
Need valdkonnad paraku ei ole võrreldavad. 
2. Ülbus Alfred Cortot suhtes. Üritati väita, et Cortot 24 Chopini prelüüdi esitus tänapäeva perfektsete pianistidega võrreldes ei kõlbavat absoluutselt mitte kuhugi. Et Cortot'-d ei võetavat tänapäeval vastu Juilliardi ...
Samal ajal see psühholoog tegeles aastaid viiuldajate uurimise ja küsitlemisega. Nii et austatud psühholoog ei tohiks muusikas siiski väga võhik olla (luges üles hulga mulle arusaamatuid termineid viiulimängu tehnikast).
3 ... selliseid momente kohtab veelgi. Näiteks otsatu hulk oskuste omandamise teksti oli pühendatud pesapallile ja golfile.


Päris tore on tõdeda, et ma olen oma elust kokku hoidnud 20000 tundi millegile mõistlikumale, sest ei ole minutitki tegelenud ei golfi ega pesapalliga.

Selliste häirivate asjaolude tõttu viskasin raamatu siiski lõpuks nurka. Aga piilun ehk mõnikord siiski - „deliberate practice”

Asju, mida ma tegelikult teadsin, korrati siin küll üle, selle eest aitäh.

Mõningane respekt ja kriitikameel oma väidete esitamisel võiks tulla abiks isegi siis

kui selle tagajärjel raamatu müüginumbrid langevad.

See maania karude tantsimapanekust ei ole mitte üldsegi parem, kui omaaegne kellakõvera maania.
Jedem das Seine.


veebruar 13, 2018

Pierre Cochereau mängib Mozartit ja Bachi Notre-Dame vanal orelilAastal 1959 oli veel võimalik kuulata Mozartit ja Bachi Notre-Dame vanal orelil. Selle oreli valmistas 19. sajandi suurim orelimeister Aristide Cavaille-Coll, esitab neid asju Pierre Cochereau.   Selle oreli kõla on tõepoolest Notre-Dame kirikus midagi sellist, mis võtab põlved nõrgaks.
Isegi need salvestised teevad seda, aga kujutlege ennast sinna kirikusse
nendel hetkedel ...
...
Kahju, et seda orelit, koos Cochereau-ga enam iial kuulata ei saa!


veebruar 03, 2018

Niina ja Raimond
Siin pildil on Raimond


Sellel pildil on aga Niina (hiljuti pildistatud), kes tähistas just oma 95-ndat sünnipäeva,
ja näitab endast tehtud Raimondi pilti, mille Raimond joonistas Niinast kunagi ammu ammu....


Minu isa lemmikhelilooja oli Raimond. Raimondil ei ole vist peaaegu ühtegi 3 duuri lugu -

kõik on väga peene ja harmooniliselt huvitava saatega ...

Minu muusikaharrastus sai alguse alles täiskasvanueas, kooliõpetajana, ja alles nüüd olen hakanud seda meie Eesti ühte parimat laululoojat vääriliselt hindama.

Meloodiaid teadsin küll lapsest peale, need olid väga head, aga Raimondi laule lambist mängida ei osanud - ei osanud saadet külge võtta (või ei viitsinud pusida), pisut liiga keerulised ...

Nagu ikka heade muusikutega juhtub, tuntakse nende saatuse vastu huvi vaid pärast nende surma ja sedagi sageli 50 aastat hiljem. Raimond ei ole siin erand, aga laulud elasid oma elu juba palju varem, Saaremaa valss muidugi kõige rohkem.

(tegelikult on ju neid laululoojaid, keda me üldse ei tea, palju rohkem, laule aga teame kõik).

Praegu on lihtsalt õnn, et üks Raimondile kunagi väga tähtis naine, Niina Vassiljeva, on endiselt elus (sai just 95) ja et ta on andnud Eestile üle Raimondi kirjad.
Väga meeldiv üllatus ka Postimehelt, et Jaanus Piirsalu võttis ette ja sõitis Peterburi, et Niinaga rääkida (tuleb välja, et eestlased on oma lohakuses ise Raimondi vist kõige tähtsamad kirjad, nagu Niina ütles, kuhugi hakkama pannud ...).

Raimond on oma elus teinud armastuses 3 korda sama lolluse: 
1946 ei kutsunud ta Niinat Tallinna.

Seejärel, 1946, hoopis abiellus esimese ettejuhtuvaga.

1947 sõitis Niina omal algatusel Raimondile külla, algul Pärnu, sealt Tallinna, sest Valgred olid vahepeal kolinud Pärnust ära.

Raimond ei teinud oma saatuses pööret. Niina vist sel aastal (ma ei saanud Postimehe artiklist hästi aru, kas see oli 1947, või hiljem, andestas Raimondile, aga sättis abiellumise tingimuseks kolimise Leningradi.
See olekski olnud ainuke ravim, sest Raimond oli alkohoolik ja vahest muutunud keskkond oleks ta tõmmanud selles olukorrast välja, kus ta oli.

Oleks astunud Leningradi konservatooriumi, oleks ehk saanud ilmakuulsakski, nii nagu Raimonds(!).
Praegu teame vaid meie, eestlased, Raimondist midagi, maailm ei tea ja ei hakkagi teadma.
 
Lisaks rääkis juba isa mulle, et Raimondil olid probleemid oma Eesti kolleegidega, keegi ei tahtnud teda õieti tunnustada.
 
Alles 1949, kui Georg Ots laulis eetrisse Raimondi Saaremaa valsi, võinuks ehk tulla läbimurre, aga Raimond tegi oma viimase lolluse - vaatas veel viimast korda klaasi põhja ja nii, tsüklist õieti väljununa, trepilt kukkudes, pärast mõnepäevast virelemist, ta suri.

Paljud muusikud on läinud alkoholi küüsi, paljud ei ole osanud hinnata armastuse suurust.

Meeldetulevalt ka Chopini esimene armastus (kas talle vastati, me ei tea, sest tema armastatu, erinevalt Niinast, põletas KÕIK Chopini kirjad) kahjuks oli, inspireeris Chopini 2 klaverikontserti ja sinna see kõik jäi.

Tollal oli muusik vaene, Raimondi eluajal ka oli ja ega ta praegugi väga rikas ei ole, produtsendist, metseenist ja lihtsalt vedamisest sõltuvus jääb ...

Alati on muusikute sõbraks olnud alkohol.
Kes sellest on üle saanud, nemad on enam-vähem hakkama saanud, aga mitte kõik. Näiteks Modest, teate küll seda hullu pilguga meest, oli ikka eht alkohoolik.

Raimond ei sobinud alkoholiga kuidagi, tervis ei kandnud.

Ma ei tea, mida soovitada Raimondile järgmises ümbersünnis?

Hoiduda muusikast, sest siis tuleks jälle sama tsükkel?

Tunda ära oma õige hingesugulane?

Muusika on narkootiline asi, sellest ei pääse keegi, kelle kõrv on õnnistatud kuulmisega.

Seega ei pruugi muusikast hoidumisest tulla välja midagi või võib siitki välja kasvada tragöödia - on nagu kõrva, aga ei ole õpetust üldse saanud.
Mulle meenub selles mõttes Hardi Tiidus. See mees oleks pidanud olema dirigent. Ta realiseeris kõigest hoolimata oma andest poole, kasutades mälu ja muudki - isiklikku sarmi näiteks.

Tema vanemad aga hoiatasid Hardit, et poiss ei valiks omale sellist mittepraktilist ala, ja põhjusega. 

Muusikalist, absoluutset kuulmist ei realiseerinud ta mujal, kui igasugu hümne lambist mängides.

Alles Hardi elulugu uurides sai selgeks, kuidas ta noorena oli uurinud partituure ja neid peast teadnud.

Ka sõja ajal laulis ta Laskurkorpuse ansamblis ja hiljem on minu mäletamist mööda kusagil lindis Hardi ja teiste laule (samast sõjaajast).
Aga ta võinuks olla dirigent, peaegu sama hea, kui ütleme Klas (või paremgi) ... ja nii edasi ...

Muusika on siis nagu selline undiin. Lähed talle järgi ... ja hukkud.

Ei lähe, maksab ikka kuidagi kätte või teeb reetmise tagasi või jääb vähemalt südamesse selline igatsus, mis võib ka hingerahu röövida.


jaanuar 30, 2018

Kui palju Muusikat on hea?

Haigeoleku aja mõne hetked siiski võisid olla kasulikud - enam-jaolt juba kodus kuulasin enam-vähem ära kõik, mis Chopin on kirjutanud (kindlasti on veel sealgi ühte teist, mida ei ole kuulanud), lugesin läbi natukene tema kohta kirjutatut ja mõtlesin selle üle, et see geenius suri, olles vaevalt 39.
Tahan veel, juba pooltervena, sama teha Mozartiga ja siin on ees ootav veel ajamahukam.
Juba ühe geeniuse ärakuulamine on küllaltki aega nõudev.
Ja selle kõige juures ma ei oska muusikat võtta lihtsalt nii, nagu ta meie kõrvadele külge kleebib - tasuta kaasväljaanne kõikjal, tööl, kodus, puhkehetkel, tahad seda või mitte. 
Tegelikult muusika ilma vaikuseta on kohutav nuhtlus, mille oleme meediaajastuga kaasa saanud.
Mälen aeg ajalt ennast kusagil tänaval olevat kuulanud Mozarti öömuusikat ja siis sellest tekkivat frustratsiooni, kui see kuidagi katkeb.
Saastmuusika kindlasti on ka kohutav, aga selle nuhtlusega kuidagi võib ära harjuda.
Emotsionaalselt mõjuv muusika kusagilt naabertoast osaliselt tulnuna on kõige hullem, nagu ka mobiilitilinad (Chopin kusagil kurtis, et ei taha olla võipaki kujunduselement, aga nii praegu on).
Tegelikult tuleks muusikat kuulata vahest 1-2 tundi päevas, nagu kunagi aadlikud tegid, käies kontsertidel. Ülejäänud aeg peab olema muusikavaba, vaikus, üleüldse müravaba.
Kui oled tegevmuusik, siis on natukene teine lugu, aga kvaliteetesitusi ikkagi vahest üle 4 tunni ei tasu omale päevas kõrva lasta.
Sõnnikust aga tuleks üldse hoiduda. See on jälle suhteline, sest hm. kuulasin just nüüdsama "Põgenevad unenäod" Paul Alliku esituses - imehea - ma ei ole ainult klassikalise muusika fänn, aga aega on elus nii vähe ja seetõttu olen enamasti leidnud midagi head just klassikalises muusikas.
Paljud levilood enamasti on üsnagi head, kui nad ei oleks taustana, tapeedina nii ära leierdatud.
Vaikuse puudumine, pauside puudumine on aga tuntav ja nii oleme omaenese ahnuse tõttu neuroosis.
See ei puuduta vaid muusikat. Kõik see uksest ja aknast sissetulvav informatsioon ei ole meile ka enamasti vajalik.
Võiksin elada nagu talupoeg väga piiritletud keskkonnas ja lülitada lärmav raadio, telekas välja ja lehti sirvida vaid ehk korra kuus.
Erinevalt muusikast on infomüra enamasti ka sõna otseses mõttes sõnnik - muusikast on lootust midagi leida, mis pole sõnnik, ajalehest sageli leiad vaid sudoku ja süvendad neuroosi.
See torkas silma ka haiglas olles. Kõige suurem piin kõige muu kõrval haiglas, oli päev tavapalatis (sealt läks edasi opiks ja intensiivi), kui kõrval oli üks muidu kena venelane, kellel kahjuks oli komme, et tema kõrval pidi plärisema telekas. Mina olen oma elus muundunud täielikult telekavabaks ja algne soov olla hea inimene ei suutnud seda1.5 päeva jooksul veel muutuda (kuidas sa oled algul hea ja hiljem vastik, kes isegi valude käes vaevleva inimese käest tema teleka ära võtab). Aga ma oleks võinud vastu teha, välja koukida oma mäkk ja sealt peale lasta (ilma klappideta) Chopini skertsosid, aga ma olin võtnud pähe haiglas läbi saada ilma arvutita.
Teine krooniline häda vaikuse puudmise kõrval: mulle ei meeldi tegelikult kuulata muusikat, selle sisust midagi jagamata.
Paljud arvavad, et muusika ei peaks olema programmiline, näiteks ka Chopin oli väga vastu näiteks oma "Vihmapiiskade prelüüdi" mingi vihmasabinana tõlgitsemisele.
Tegelikult, nagu ma nüüd tema biograafiatest tean, improviseeris ta väga meeleldi mingitel kindlatel teemadel ja tema loomingust näiteks ballaadid vajaksid mul veel üle vaatamist - ballaad 3 sai palju selgemaks, kui selle taustal kujutasid ette võrgutavat näkineidu, kes sul pea segamini ajab ja siis sind kuhugi vetesügavustesse tirib ...
Või barkarool kui lugu aerutama minevast armunud paarist, kus vahepeal noormees jõuab ka armastust avaldada - või ballaad 4 kui võitlus surma ja armastuse vahel.
Kuigi mulle väga meeldisid ballaadid ka ilma nende tõlgitsusteta.  Ja mõnikord on loole külge kleepunud vale viide - "Kuupaistesonaat" on tegelikult algusest lõpuni nukker lugu vastuseta jäänud armastusest, eriti see kuupaiste, kus pedaali EI TOHI TÕSTA .... aga tegelikult jälle me ei tea ja kuupaiste ongi vahest parem -mis sellest Beethoveni originaalmõtetest ikka järada, kui need üldse olid sellised.
Ja Eliise kirjutamise ajal oli Beethoven purupurjus - nii purjus, et see naisenimi, mille ta noodi pühendusele kirjutas oli loetamatu ja alles hiljem kleepus külge see saladuslik "Eliise".
Aga mina ei oska ilma muusikute elulugudes sobramata neid hästi kuulata. Seetõttu ootan aega, millal Forkeli Bachi läbi saan loetud (see aga oli kirjutatud 50 aastat hiljem) ja tudeerin läbi kõik, mida saab, igasugu vanaegsete sarabandide ja muude tantsude kohta, sest muidu lihtsalt ei saa aru, kuidas peab mängima näitks Bachi Chaconne'i (ja igaüks ei peaks mängima, vaid aboluutne viiuldajate tipp saab seda teha, erinevalt väga paljudest suurepärastest viiulilugudest, mida saab ka lihtsurelikum viiuldaja mängida. See märkus puudutab Moskva virtuooside kontserti Tartus, sügisel mdx, kes kogemata viibis seal, mdx, ei Chaconne'i ei mänginud ükski nimetatud virtuoosidest ... Ja jälle maitse asi. Mõnes meeleolus võib ju ikoone tõurastada ka ).
Nüüd ma siis tahan teada, kes oli Mozart, miks ta kirjutas just neid asju ja miks absoluutselt kõik enam vähem normaalsed inimesed, isegi musikoloogid, hindavad Mozartit nii kõrgelt. Et täiesti tavaline inimene tänavalt esimesel kuulamisel seda g-minoor sümfooniat hindab, see isegi ei pane imestama. Ja ega seegi ei ole ime, et vahest pool tavainimestest ikkagi ei näe seal midagi ilusat ja keerab kohe mõne ja(a)ma peale, kus tuleb näiteks seesama "põgenevad unenäod" aga hm. Kriegeri esituses ...

Ja jälle ei tasu maitse üle vaielda. Mõni jälle kuulab araabia muusikat ntx. 
Aga oma vaimu tasub hoida, nagu ka kõhtugi - täpselt peab teadma, palju kõhtu parajasti sisse mahub (seal on selle jaoks olemas organ, kes protesteerib, kui palju saab ja nõuab, kui puudu on) - vaim aga võtab kõik vastu, ürgajal ja talupoja keskkonnas sellist hirmu ei olnud, et on mingi mürauputus. Mida rohkem, seda uhkem. 
Praegu aga on tõeline tarkus teada seda, millal on küll ja millest võib olla ongi puudus ja mitte ahmida sisse kõike, hoolimata sellest, et võib-olla naabrile on see aboluutselt tarvilik annus.
 

jaanuar 27, 2018

Mozarti avamängud


Tänasel Wolfgangi sünnipäeval korjasin kokku tema avamänge siit ja sealt. Esimeses võite ka dirigendiametis jõudu proovida - partituur on ees, muudkui vehi (Presto).

I Cosi fan tutte, dirigent Levine, Viini filharmoonikudII Le nozze di Figaro, dirigent Bernstein, New-Yorgi filharmoonikudIII Don Giovanni, Karajan, Viini filharmoonikudSelle avamängu kirjuta Mozart üles hommikul enne esietendust. Mina arvan, et tal oli see enne peas valmis kirjutatud.

IV Zauberflöte, Muti, Viini filharmoonikud
See ooper oli Mozartile saatuslik, jäädes tema viimaseks ooperiks.
jaanuar 19, 2018

Hiiobisõnum II

Nojah. Hiiobisõnum sai oma järje - ega kuke aasta ei olegi veel läbi.
Peale oppi sain kodus olla nädala jagu, siis algas 
külm palavik 39 paratsetamool palju higi
patatsetamooli mõju lõpp külm palavik paratsetamool palju higi 
tsükkel.
Õieti öelduna kestis kuni viimase ajani, nädal tagasi sain sellest lahti kliinikumi
abiga.
Kaks kena tekitajat - kopsubakterid ja opi mingisse pessa idanema jäänud
mäda.
Ülejäänud üksikasjad jäägu meedikute epikriiside sisse.
Niipalju siiski - ma ei ole eriti tubli patsient sellistel puhkudel. Kui tagasi vaadata,

siis tunned ennast enamiku aja olnud porgandina. Ei soove, ei emotsioone, ei 
raamatuid - ja mis õnn - ei Internetti.
Mõnel hetkel selle vahel jah mõni raamat, mõni mobiilikõne, mõni külaskäik.

Asjalood hakkavad patsiendi jaoks muutuma vaid tervenemise eel.
Siis hakkas äkki igav ja hakkad koju igatsema. Jõulud ja vana aasta selliste hetkede
sisse ei kuulunud. Omamoodi heagi.
Salamisi, õhtul, kui vahest väga vähesed kuulsid (õnneks)  proovisin siis ära kliinikumis pesitseva vana ja hea klaveri kõla. Lugesin igasugu imelisi teaduseid ja national geographicuid ja esoteerikat ja 
mida iganes veel.
Ja ikka veel on minu küljes toru, mida möödaa õnneks praegu väga harva immitseb välja mäda.
Kuna kõik need haigused on tegelikult tavalised ja ravitakse välja, talud selle asja ära.
Kui aga oleks teada, et tegelikult ei ole head ravi ja nii läheb välja lõpuni, võib tõesti ühel päeval

võimust võtta täielik ükskõiksus selle viimse tärmini suhtes. See ei ole tegelikult päris õige 
hoiak, aga mina arvan hetkel nii. See kõik võib olla isegi toimuda täie teadvuse juures, ei pea olema
selle hoiaku tekkeks koomas käinud.

detsember 10, 2017

alasti tulin ma
Alasti olen ma emaihust tulnud
ja alasti pöördun ma tagasi.
Issand on andnud ja Issand on võtnud;
Issanda nimi olgu kiidetud!

See kummaline lausung Hiiobi raamatust sattus mingite ennustuspiletite jagamise
käigus minu kätte, kui aasta 2017 (veel) tulevatest asjadest juttu tuli uusaastaööl 2017.
Ma ei saanud sellest August Rodinist rääkiva raamatu pealkirjast sisalduvast vihjest aru.
Teistel pereliikmetel olid palju normaalsemad ütelused saadud käesoleva, jumala õnnistuseks varsti lõppeva kuke aasta kohta ...
Vaadake Hiiobi raamatust täpsemalt järele, kuidas jumala pärisorja Hiiobiga läks
seoses Jumala ja Saatana vaidlusega selle üle, kas Issanda loomaaia kõige vaguramatele isenditele ikkagi tasub kasvuhoonet ehitada. Jumal võttiski Hiiobilt tema kasvuhoone pealt ära ja nii edasi ja edasi sealt Piiblist ... ja lõpuks ikka halastas -
olles isand Saatanale enne kihlveos ära teinud. Selleks pidi ta Hiiobit ikkagi üsna mitmel moel rappima, incl N:0 Hiiobi suguvõsale (kes ometi ei olnud selle kihlveo osalised) et ... tõestada ...
tõesti, mida pidi Jumal oma kihlveos Saatanale tõestama ??

Ma olen endiselt hoolimata teispoolsuse olemasolu tunnetamisest omal arvamusel vanatestamentlike kirjaridade väärtuse suhtes ja nii ka Hiiobi suhtes. Sama müüdi teisest poolest saate aimu raamatut "Tim Thaler ehk müüdud naer" lugedes. 
Kui oled oma vabaduse kinkinud mammona korjamisele, on see parem Hiiobiga juhtunust? 
Kui sa isegi oma rahva ja meedia totruste peale ei saa öelda, mida see asi väärt on? .... ja nii edasi ...

Ometi lebasin ma nädalapäevad tagasi täpselt nii, alasti, täpselt nagu ma tulin, arstide lõikelaual
ja jätsin hüvasti oma maoga, kus selgus, oli oma haarmed laiali ajanud vähk.
Mitte midagi erilist tänapäeval, arvestades selle tänapäevase katku ulatust ja levikut.
Aga alasti ma ju tulingi, nagu kõik minusugused. Ja ka lähen, nagu ka kõik minusugused.
Ja kui ka misiganes raha või kuulsust või au võid enda arvates olla kokku ajanud, ei muuda see seda põhilist tuleku ja mineku protsessi.
Selle alastioleku tuleku ja mineku aasta juurde kuulus ka hüvastijätt oma emaga.

Aga praegu on mul veel sellest veel väga raske kirjutada, kuigi ma vahest tulevikus proovin.
Üks kirje sellest siiski on, ilma sõnadeta "Ühe tantsu lõpetus". Kes teavad mind, said sellest niikuinii aru ja kes ei teadnud, nüüd siis said teada ...
Minu ema oli tantsija ja tema tants läbi elu tuli hästi välja. Mina ei ole nii hästi osanud seda elu tantsu või ringmängu tantsida, jäädes aeg ajalt ringmängus ühest või teisest asjast ilma. 
Ometi on mulle piisanud sellest mõnest asjast, mis mul on, ja nendest mõnedest inimestest, kes on mulle väga olulised. See aasta omamoodi allakriipsutusena on vaid süvendanud minu sünnipärast ükskõiksust kulla ja karra vastu. See on ka tegelikult nii - kui mulle minu kooliastumise puhul kohaliku asumi liikmed tulid lilli tooma, jäin oma lilledega päris kimpu ja kukkusin tönnima - 1. klassi astumisel, häda, oh häda - lilli liiga palju, mis ma teen nendega?
Kulla ja karra vastu võid aga sa olla ükskõikne, aga ikkagi võib juhtuda ja juhtub kindlasti, et su teele satub ette väga häid inimesi, häid inimesi, täiesti keskmiseid inimesi ja !hoiatusmärk! ka selliseid inimesi,
keda meil Eestimaal on harjutud kutsuma mölakateks.
Ühe sellise mölaka mitte parema küljega, nagu leitnant Dub-ilgi oli, või vähemalt see herr lubas, sain asjaolude mitte kõige parema kokkulangemise läbi selle aastal tuttavaks ja rohkem sellisest (või sellistest) teada ei tahaks. Aga seeläbi sai ka selgemaks heade inimeste väärtus, mida mitte mingisuguse koguse teemantidega asendada ei saa.
Kasvõi siin kliinikumis näiteks, arstid, sh. kirurgid ja põetajad - ja ka muud head inimesed sinu ümber. Sõber ja jääb sõbraks 
 (
   ja mölakas mölakaks, ümarda teda palju tahad, või ka kiru palju tahad. Elu näitab, et kõige solvavam on meie leitnant Dubide puhul see, kui neist mitte välja ei tehta. kui see õnnestub, on see parim mida soovitada endale ja teistelegi. ülejäänud tegevus raiskab vaid aega ja tekitab vaid maohaavu. Õnneks puudub mul võimalus uusi sarnaseid makku tekitada, aga eks nad teki siis jälle kuhugi mujale ...
).
Tegelikult õnnestus mul välja valida vist suhteliselt kõige ohutum vähkidest,
maovähk, kui ta veel väike on, piirdub oma organiga, keda vaikselt lammutab ja kui see organ eemaldada, peaks saama sellest parasiidist lahti. Elame, näeme.
Raamatut ma sellest parasiidist kirjutama küll ei hakka. Ei ole see tegelane seda ära teeninud.
Seevastu peaks rohkem kirjutama näiteks sarnastest inimestest, nagu seda on Tambet Teesalu.
Ühes hiljutises laupäeva postimehes oli temast ja tema laborist lugu. Meie hooldatavatest arvutitest
tegid tema labori omad meile kõige vähem peavalu - elu näitab, et kohtades, kus inimesed teevad oma tööd ihu ja hingega, on ka kõige vähem probleeme arvutitega - neil inimestel jääb selleks lihtsalt aega puudu, et arvutitega mingeid asju "kokku keerata". Aga Tambet Teesalu avastatud vähitekke pidurduse mehhanismi suhtes loodan, et varsti jõuab see ka hiirte peal katsetamise staadiumist kohta, kus seda saab rakendada inimestel ja teha keemiaravi efektiivsemaks, kui see praegu on ...
Tõesti, harva juhtub, kui tõelistest tegijatest Postimehes juttu on, aga aeg ajalt seda siiski juhtub...
Näiteks jälle oli hea, et üks tubli kirurg, Toomas Sulling vähemalt võttis ette ja kirjutas enda elust raamatu ja see pälvis tähepanu. Võtan ka ette ja loen läbi.
Mind lõiganud kirurgi ma siin ei nimeta, perenimi on tal T... , sest ma ei oska tegelikult ütelda, kuidas ta võiks sellisesse asja suhtuda. Tegelikult on arstiteadlased ja arstid küllalti tagasihoidlikud inimesed, või on neil enese esitlemiseks lihtsalt liiga vähe aega ....
Meedia võib aga selliseid inimesi liiga kergesti mutta tampida. Nii näiteks mind mõni aasta tagasi roidemurruga seoses tekinud verejooksuga opereerinud kirurgiga juhtus, sest ajakirjanik jahtis parajasti verd ja kus mujal verd ikka saab leida, kui arstide juurest - ka nemad on inimesed ja ka nendega võib juhtuda näiteks see asi, et tekib alkoholisõltuvus ja nii edasi ...
Aga minu juhtum ei olnud triviaalne - roidest eraldunud kild oli olnud maksale ohtikult lähedal.
Ja vähemate kogemustega kirurg ei oleks pruukinud selle lõikusega hakkamagi saada, olgu tal probleeme või mitte oma eluga ...
Ja kirurgide elus on see igapäevane pinge, kas oma skalpell, mis ei tohi eksida, või mingi ootamatus seal opilaual, mida mingi uuring ei pruugi näidata. Mina sellest muidugi midagi rohkemat teada ei saa, kui vaid seda, et oli uinak, äratus ja mõningased probleemid opist toibumisega ...
Kirurgia, nagu näiteks ka dirigeerimine erineb ärijuhtimisest tähelepanuväärselt.
viimases võid oma asju peaagu lõputult xxxx keerata ja oled veel kõige suurem tegija selle juures pealekauba. Süüdista vaid riiki, kirjuta rahapumpamise projektidele toetusi ja kui selle juures näiteks Emajõe (ja Tartu, ja Eesti) pxxxx keerad, ei juhtu sinule sellest küll midagi hullu ...
Praegu on suure raha jõul ja teol saadud kampa veel akadeemikud ja 3 rektoritki, suur loodussõber Relve ja kes kõik veel - nii et pole midagi parata, Tartu ja tema Emajõega peab vist sellisel kujul hüvasti jätma ja oma lehkava isamaa kolkalinna lehaga ka selle sõna halvas tähenduses lihtsalt leppima. Nii vähemalt räägitakse nende tselluloositehaste kohta ...
....

Tänaseks aga panen punkti ja loodan homse väljumise peale siit Kliinikumi korpusest K.
Kunagi kirjutasin ma kirjutise "Kolme K vahel." Irooniliselt olen ma siis 2 "K" sees praegu
( "Kliinikum" ja korpus "K". ). Aga eks ma olen vaikselt hakanud filosofeerima teema peale,
mis lausung võiks kõlada 2018 aasta ennustusloosil minu paberitüki peal. Võib olla on selle asemel targem Heli Läätse laulu "Ei me ette tea järgida" ja igasuguste ennustustega mitte tegelda, sest midagi neist võib isegi täkke minna.

Järgnevatel aastatel ei tahaks enam ühtegi juppi K korpusele loovutada. Omalegi tarvilikud.november 23, 2017

Pimedal ööl


Ühte hõbehäält ei ole enam meie hulgas - ajuvähk viis meie keskelt 22.11.17
(kuigi pole oluline, aga sellel kuupäeval mõrvati Kennedy)
Dmitri Hvorostovski.
Kunagi oli Venemaal (ja ka meil) ületamatuks baritoniks Georg Ots,
praegu oli selleks Hvorostovski. Temal õnnestus muidugi pääseda ka kõikidele
maailma lavadele.
Georg Otsa võttis ka vähk 55 -ndal eluaastal, seda 1975.
Hoolimata ajakirjanduslikust vahust ei ole vähiravis 1975 - 2017 tegelikult ikkagi midagi
väga revolutsioonilist toimunud. Ehk saab pikendada elu mõne aasta jagu, aga endiselt
niidab vähk tuimalt täies elujõus mehi ja naisi - eriti viimasel aja just ajuvähk.
Kui mingi muu organ on vähiga saastunud, saab selle organi eemaldada. Ajus operatsioone
teha on aga väga raske ...
Vähi üheks põhipõhjuseks on radioaktiivne saastumine muuseas. Aga suured
mehed nagu Trump ja see Põhja Koreakas mängivad oma liivakastimänge edasi
koos kõigi teistega - näiteks hiljutine veiderdamine Ruteenium 106 teemal.

Eile selgus küll ainult minule oluline detail - oleme sündinud täpselt samal päeval.
 Selle laulule ma ei leidnud eestikeelseid sõnu netist, panen lumehelbekestele mõeldes alla ingliskeelse tõlke. 


Dark night, only bullets are whistling in the steppe,
Only the wind is wailing through the telephone wires, stars are faintly flickering...
In the dark night, my love, I know you are not sleeping,
And, near a child's crib, you secretly wipe away a tear.

How I love the depths of your gentle eyes,
How I long to press my lips to them!
This dark night separates us, my love,
And the dark, troubled steppe has come to lie between us.

I have faith in you, in you, my sweetheart.
That faith has shielded me from bullets in this dark night...
I am glad, I am calm in deadly battle:
I know you will meet me with love, no matter what happens.

Death is not terrible, we've met with it more than once in the steppe...
And here it looms over me once again,
You await my return, sitting sleepless near a cradle,
And so I know that nothing will happen to me!

november 11, 2017

Chopini prelüüdid: Sokolov ja Cortot


Chopini prelüüdid on üsna mõistatuslik kogum helindeid. Neid "põhiprelüüde" on 24 nagu Bachil, aga sellega see sarnasus ka piirdub.
Aga lisaks veel on väga ilusad prelüüdid 25 ja 26. 
Prelüüd 25, op. 45, siin kuulake Rubinsteini esitust.
Väga ilus on ka lühike prelüüd 26, kirjutatud 1834, pühendatud Pierre Wolff-ile, vt. ka Walter Klien kus on mõlemad, 25 ja 26 väga ilusti mängitud.
On veel ka sisuliselt mustandina prelüüd 27, mis pidavat olema inspireeritud Tartini "Devil's Trill" sonaadist ja mis taasavastati alles 2002.
Ometi uuris Chopin Bachi "Hästi tempereeritud klaviiri " I ja II osasid väga 
põhjalikult, kuid tegi oma prelüüdide komplekti valmis täiesti omal moel ilma igasuguste fuugadeta.  
Prelüüdidele on antud mitmesuguseid hinnanguid, aga neist kõrgeim ilmselt on
muusikakriitik Henry Fincki oma, kes arvas, et kui kogu maailma muusikaliteratuur tuleks hävitada ja alles saaks jätta vaid ühe teose, siis selleks võiksid olla Chopini Prelüüdid (üksiku saare väite analoog). 
Schumann, kellele kuulus ütlus - mütsid maha, härrased, siin on geenius - Chopini variatsoonide kohta Mozarti teemale - on aga kriitilisem. Ta väidab:
Ma nimetaksin prelüüde veidrateks. Nad on visandid, etüüdide alustused, nii-öelda, varemed - 
eraldiseisvad kotkasuled, sündinud igat sorti segadustest ja haiglastest kujutlustest"
Mina arvan prelüüdid pärlite sekka klaverimuusikas ja iga pianistiks pürgija võiks neid noote olla vähemalt sirvinud ja omale jõukohaseid ka mänginud.
(kahjuks on kõik prelüüdid jõukohased vaid väga suurtele meistritele. Sellest hoolimata ei ole nad etüüdid - nad ei ole kirjutatud eesmärgiga olla keerukad, nad on alati mingite ideede väljendused, mida aga klaveri peal ei saa teisiti teha, kui sõrmi kiirelt jooksutades keerukate heliridade peal)

Algab see C-mazhoorist, iga mazhoorse prelüüdi järel on tema minoorne vaste seega prelüüd 2 on A minoor ja edasi kulgeb kõik kvindiringi mööda päripäeva,
vt. joonist allpool.
Paaritud on mazhoorsed, paarisarvulised numbrid minoorsed. Kuulus 
"Vihmapiiskade prelüüd", millest mul on eraldi lugu pealkirjaga  
"Vihmapiiskade fuuga" (mingit vihmapiiskade fuugat Chopin ei ole muidugi kirjutanud, miks ma nimetasin seda fuugaks - vaadake järgi, - btw. aga üks fuuga Chopinil A minooris on. ) on numbriga 15 ja järelikult Db (või C#) duuris.
Tavaliselt on need lood väga lühikesed (kuigi võivad olla lausa saatanlikult keerukad). Enamasti mahuvad prelüüdide esitajad nende prelüüdidega 35 - 48 minuti piiridesse.
Nooditekstid on lühikesed, kokku on prelüüdide peale alla 40 lk. noote.
Neid saab kätte saidilt

Amatöörpianistile on kõige lihtsam Chopini lugu prelüüd numbriga  
7 ( A-duur). Seda peaks iga muusikakooli laps olema olnud mänginud (aga kas on ? ). 
Siin on lausa õpetus päris alustajale ja kuna selline asi on praegu moes (kes seda nooti viitsib uurida, tehke see läbi - päris uhke tunne on ju öelda - ma mängin teile nüüd Chopini prelüüdi nr. 7 ! Allakirjutanu vaatas seda küll noodist.
Võib olla varieeerin kunagi siia blogisse midagi, mida see prelüüd inspireeris.
Samas on see mingi kokkuvõte kõikidest nendest Poola tantsudest ja selles mõttes peavalu nendele pianismi absoluutsetele tippudele, kes neid kõiki mängivad (sest ainult klaverikunsti absoluutsed tipud saavad neid kõiki mängida).
Mingis mõttes on kogu prelüüdide noodid ja motiivid konspekt kogu Chopini loomingust. Kes Chopini tervikuna ei tunne, järelikult õigust neid kõiki mängida väga ei saa.

Kuna prelüüdid on väga erinevad, on neile antud mitmeid nimetusi ja jagatud mitmetesse gruppidesse. Algselt andis neile nimed George Sand, aga tema nimetamised on kadunud ja me saame tugineda vaid tema tütre meenutustele.
Chopin ise tõrkus neid prelüüde üldse kuidagi nimetamast, isegi kuulsa Vihmapiiskade prelüüdiga oli nii, kuigi see lugu (allpool reprodutseerin lõigu oma kirjutisest) on ikkagi väga kindlalt seotud Mallorcal toimunud tormi ja paduvihmaga...
Aga see ei päästnud prelüüde - neid nimetati ikkagi kuidagi ja üheks nimetajaks on Hans Bülow, teiseks tuntud ristiisaks Alfred Cortot, kelle 1926 aasta esitused ja ristinimed allpool toon.
Et prelüüdid, kuigi varem alustatud, on seotud Mallorcaga (korralik musikoloog peaks seda kõike väga täpsustama), siis nende varieeruvus on seotud Mallorca muutuva ilmastikuga, Chopini tervisega ja Valdemossa kloostriga, kus endiselt hõljus õhus kartuuslaste vaim. 
Toon siin sissejuhatuseks lõigu George Sandi prelüüde käsitlevast leheküljest tema raamatus "Histoire de ma vie" (võetud "Vihmapiiskade fuugast")

Sand ise kirjutab selle ja teiste Mallorca prelüüdide saamisloost oma raamatus
„Histoire de ma Vie“ nii:
Seal lõi ta oma kõige kaunimad lühikesed muusikapalad, nimetades neid tagasihoidlikult prelüüdideks. Need on meistritööd.
Mõned neist loovad kujutluspildi munkadest ja neid saatvaist leinalauludest, kui nad surid; mõned on melanhoolsed ja mahedad; need loodi tundidel, mil valitses päike ja tervis, mil kostus laste rõõmurõkkeid akna alt, kaugeid kitarrihelisid, linnulaulu rõskest lehestikust ja vaadet palistas väikeste kahvatute roosiõite helk lumel.
Mõned jälle on mornilt nukrad, hellitades oma kõlaga kõrvu ja lõhestades südant.
Üks neist loodi ühel lohutult vihmasel õhtul ja see toob hinge määratu masenduse.
Jätsime ta sel päeval maha hea tervise juures, et minna koos Maurice’ga Palmasse laagri jaoks tarvilikke kaupu muretsema.
Vihma sadas ladinal ja kõik ojad ajasid üle kallaste; suutsime tagasiteel keset uputust läbida 3 ljööd 6 tunniga. Jõudsime koju keskööks, ilma jalavarjudeta, ilma kutsarita, enneolematute ohtudega rinda pistes.
Arvestades meie haige ärevust, pidime sundima end kiirustama. Nii tõesti oligi - ta mängis pisarates oma imelist prelüüdi, püsides mingit sorti rahunenud meeleheite tardumuses.
Nähes meid sisenemas, tõusis ta karjatades püsti. Siis ütles ta hullunud ilmel ja kummalise hääletooniga: "Ah, ma olin kindel, et olete surnud."

Kui ta oli ennast kogunud ning ta nägi, mis seisundis me olime, sai ta veel enam haiget, manades enda ette ohtusid, mis meid varitsesid. Nagu ta mulle pärast pihtis, nägi ta seda kõike unenäos ja ei suutnud seejärel enam eraldada reaalsust unest. See muutis ta unelevalt rahulikuks ning nõnda, poolunes, mängis ta klaverit, kujutledes end surnuna.

Ta nägi ennast uppununa järves, rasked ja jäised veepiisad kukkumas rütmiliselt rinnale.
Kui ma viitasin tüminale, mida veepiisad rütmiliselt katusele trummeldades tegid, eitas ta olevat seda üldse kuulnud. Ta koguni solvus, et ma tõlgendasin tema loodut imitatiivse harmooniana, protesteerides kogu oma vaimuga selle akustilise imitatsiooni lapsiku tõlgenduse vastu, ja tal oli õigus seda teha.
Tema geniaalne vaim oli täidetud looduse müstiliste helidega, mis aga olid muundunud muusikalise mõtte subliimseteks kujunditeks ning seda mitte väliste helide orjaliku imitatsiooni läbi.
Selle öö looming oli kindlasti täis kloostri katusel trummeldavaid vihmapiisku, aga tema kujutluses ja laulus muundusid need taeva pisaraiks, mis langesid südamesse.


See lõik Sandi raamatus määraski suuresti minu (põhiesitaja) valiku Grigori Sokolovi kasuks,
kes mängis seda Db prelüüdi nii, nagu see loodi või sarnaselt sellele.
Cortot esitusest ka aimub surma, Cortot sai inspiratsiooni noodist Ab (või Gis,
mdx, kuupaistesonaadi väga tähtis noot, mis ka viitab SELLE sonaadi valele tõlgendusele - nimetamised on üldse ohtlikud asjad muusikas. Ab on surma , kurbust .... tähistav noot).

Cortot esitus aastast 1926 on siin:

Kes tahab järgida jutjuubis nooti, siis sobib selleks Pogorelich -
- igal juhul väga õnnestunud prelüüdide esitus.Toon nüüd ära nende prelüüdide Bülowi ja Cortot nimetused koos oma tõlgetega ja
mõningate märkustega (peamiselt laenatud 1 -st
I Cortot nimetas seda lugu nii:
“Attente fiévreuse de l'aimée” / oodates kannatamatult armastatut ? mu tõlked võivad 
mitte kannatada kriitikat .... märkused on siin teretulnud.
Viidatakse sarnasusele Schumanni "Piltidele lapsepõlvest" sissejuhatusele.
Natukene jah, aga üsna natukene, möönan. Minu arvates sissejuhatus rohkem
"Pildid näituselt" üleminekuteema stiilis, st. sissejuhatus ? / aga Mussorgski tuli hiljem muidugi.

II
Väga kurb, morbiidne lugu.
Bülow:  
"Surma eelaimus" ("Presentiment of death")
Cortot
 "Piinav mõtisklus, meri, kauge tühjus " - “Méditation douloureuse; la mer déserte, au loin...”
See lugu on ka "Sügissonaadi" üks võtmepala.
ma ei saa jätta seda linki siia kopeerimata. mõlemad versioonid (natuke halb, eks, amatöörlik, ja hea, professionaalne - on sisse mänginud meie
Käbi Laretei 

btw see paistab välja. amatöör ei suuda mängida nii, nagu 
siin tütar mängis ....

See sügissonaat viib mõtted aga millelegi veel - ema taipamas, et
tal on tütar, ja ähmaselt aimamas, et võib olla see tütar võinuks käia
tema jälgedes ja igasuguseid muid mõtteid ka, sest lõppude lõpuks on
see ka arusaamine tütre poolt, mis asi on klaverimäng ... ja
armastus - konarlik, väga konarlik. Ema mängimata lood
kodus. Kes mida tegi ja jättis tegemata ...
 Minu arust on see filmi võtmekoht.

III
Bülow:
"Su kunst on nagu lill" - “Thou Art So Like a Flower”
Siin meenub Sand  -  vaadet palistas väikeste kahvatute roosiõite helk lumel.
Cortot:
"Ojavulin“ - "Le chant du ruisseau”

IV
Bülow:
"Lämbumine" - “Suffocation”. 
Cortot:
"Ühel haual" - “Sur une tombe”
Seda prelüüdi mängiti Chopini matustel Chopini soovil.
Seetõttu vahest sellised nimetused sellele prelüüdile. Aga kogu prelüüdi läbib ääretu nukrus.
vrdl. Chopini üks etüüd on ka nukrusest. vtl etüüd 3 ("Tristesse", "Nukrus")

V
 Bülow:
"Määramatus" - “Uncertainty”  
Cortot:
"Üks puu, mis laulab" - “L'arbre plein de chants” Siin on kusagil peidus mingit sorti ebaselgus - aga nii ongi tunnetega
.... väga ilus prelüüd.

VI
 Bülow:
"Hingekellad" - "Tolling bells"
Seda prelüüdi mängiti Chopini matustel. Imeilus.

Cortot:
"Nostalgia" - “Le mal du pays” // "Koduigatsus". Meenutan Sandi lauset prelüüdide kohta -
Mõned  neist loovad kujutluspildi munkadest ja neid saatvaist leinalauludest, kui nad surid;

VII
See on väga lühike lugu, mida iga muusikakooli laps peaks oskama.
 Bülow:
 "Poola tants" - "The Polish Dance”.
Cortot:
"Mahedad mälestused voolamas kui sulnis lõhn mälus“ - "Des souvenirs délicieux flottent comme un parfum à travers la mémoire...”.
Sokolov on sarnast mõtet suutnud edastada meelega "halva" pedaalimisega, kus kõlad nagu sulavad ühte ... 

VIII
 Bülow:
 "Meeleheide" - "Desperation”.
Cortot:
 "Lund sajab, tuul mäsleb, torm märatseb, aga mu kurvas südemes märatseb veel kohutavam mäsu - “La neige tombe, le vent hurle, la tempête fait rage; mais en mon triste coeur, l'orage est plus terrible encore”
Äkki midagi sarnast Beehooveni 17 sonaadiga? ntx. Kempff

IX

 Bülow:
"Visioonid" - “Visions”
Cortot:
 "Prohvetite hääled" - “Voix prophétiques”

X

Bülow:
"Ööliblikas" - "The night moth"
 (ilmselt lendlemas tule poole, ja siis kusagil peidus
ja siis lüüakse õnnetu putuk surnuks). 

Cortot:
"Langevad raketid“ -  "Fusées qui retombent”
vaevalt et Chopinile sellised imeloomad kusagil viirastusid,
aga Cortot nägemus on moodne. Ilutulestikuraketid äkki?

XI  
 Bülow:
"Kiil" - "Dragonfly" Cortot:
 "Noore tüdruku igatsused - “Désir de jeune fille”
Väga poeetiline miniatuur.

XII 
 Bülow:
"Duell" - "Duel" Cortot:
"Öögalopp" - “Chevauchée dans la nuit”
Tuletab tõesti meelde metsikut kapakut kusagil kõnnumaal öös ....

XIII 
 Bülow: 
"Kaotusvalu" - "Loss"
Cortot:
 "Võõral maal, tähistaeva all, mõeldes armastatule kaugel eemale - “Sur le sol étranger, par une nuit étoilée, et en pensant à la bien-aimée lointaine”
Ma mõtlesin sarnase kujundi peale kuulates Chopini poloneese, üks blogikirje
on selle kohta ("Sõjakas Chopin")...

XIV
 Bülow: 
"Hirm" -  "Fear" 

Cortot:
"Tormine meri" - “Mer orageuse”
 vahest veidi täpsem

XV 
 Bülow: 
"Vihmapiisad" - "Raindrop"

Cortot:
"Aga kusagil varjus peidab ennast Surm"   - “Mais la Morte est là, dans l'ombre”
See on palju täpsem ja Sandi mälestuste kohaselt peegeldab
täpselt vihmapiiskade prelüüdi tegelikku lugu.

XVI
Bülow: 
"Hades" - "Hades" / "Põrguvürst "....

Cortot: 
on sarnane ja vahest tsipa täpsem -

"Teel põrgusse ... - “La course à l'abîme”

Prelüüdi on kõige tipuks ka PÕRGULIKULT raske mängida.

XVII

Bülow: 
"Üks pilt Notre Dame väljakult Pariisis"  - "A scene on the place de Nôtre Dame de Paris"
 Cortot: 
vaatepunkt ühtib minuga -
"Ta ütles mulle - "Ma armastan Sind" - “Elle m’a dit, ‘Je t’aime’” 

Kõige ilusam prelüüd vist neist 24-st, pärlite pärl.

Midagi sarnast, nagu Elgari  ... "Salut d'amour"
https://www.youtube.com/watch?v=tYrj9jgxC8c

XVIII
Bülow: 
"Suitsiid" - "Suicide"
ei sobi minu arvates
Cortot: 
vaatepunkt sobib - sedapuhku prohvetid seal Valdemossa kloostris ei paista
olevat millegiga rahul -
"Needused" - “Imprécations”

 XIX
 Tehniliselt väga raske prelüüd, aga väga poeetiline.
Bülow: 
"Õnn südames" - "Heartfelt happiness"
Cortot: 
"Tiivad, lennutage mind teie poole, minu armastatu - “Des ailes, des ailes, pour m'enfuir vers vous, o ma bien-aimée!”

XX

Bülow: 
"Leinamarss" - "Funeral march"
Tõesti väga ilus leinamarss. Jälle see Valdemossa kloostri mõju?  
Mulle meeldib see enam, kui see sonaadist 2 väljalõigutud leinamarss.
kuigi Chopin ise eelistas sonaat 2 versiooni.
 Cortot: 
"Matused" - “Funerailles”

XXI 

Bülow: 
"Pühapäev" - "Sunday" 
see ei ole see pühapäev, mida meie mõtleme ala "Pühapäev Kadriorus", vaid ka seotud religioosse mõtisklusega -
pühapäeval käis ristirahvas ju jutlusel ... 


Cortot: 
teeb analoogise mõttekäigu, täpsustatune (katoliiklus).
tõlgin umbes: "Üksildane tagasitulek pihitooli“ - Retour solitaire à l'endroit des aveux”
ehk lihtsalt "Pihtimus"

 XXII

Bülow: 
"Kannatamatus" - "Impatience"

 Cortot: 
"Mäss" - “Révolte”

XXIII 

Bülow: 
"Lõbusõidulaev" - "Pleasure boat"

 Cortot: 
"Veehaldjad mänglemas”
 kerge ja ilus pala, õigemini vahepala keerukamate lugude keskel.

XXIV

Bülow: 
"Torm" - “The Storm”
 ( meenub jälle Beethoveni 17 sonaat).

 Cortot: 
on palju poeetilisem -

"Veri, iha ja surm -  “Du sang, de la volupté, de la mort”

Võimas lõpp nendele prelüüdidele!


Viiteid kirjutistele, kus prelüüdidest on räägitud:
1)
http://www.ourchopin.com/analysis/prelude.html

2)
http://culture.pl/en/article/breaking-down-chopins-24-preludes

3) Schumanni - Chopini suhetest, kus Schumann oli Chopini geeniuse
tõeline imetleja, Chopin aga jäi Schumanni loomingu suhtes võrdlemisi ükskõikseks.
http://culture.pl/en/article/unrequited-love-chopin-and-schumann

ja otse loomulikult on see lugu Chopini prelüüdidest vaid  visand visanditest,
mis ometi moodustab Chopini loomingu tuuma, kokkupressitud sõnumi maailmale.