märts 14, 2020

Emakeelest, piist ja kroonviirusest
Tänane ilus kevadine päev on nukra alatooniga. See aga ei muuda tõsiasja, et just tänasel kuupäeval otsustas siia ilma sündida eesti luuletaja Kristjan Jaak Peterson.
Kuna sellel ajal teisi eesti luuletajaid väga ei olnud, siis  on see päev meil ristitud emakeele päevaks.
Täpselt samal kuupäeval nägi ilmavalgust Albert Einstein.
Järelikult võiks see päev olla ka relativistide ja eriti relativistlike füüsikute tähtpäev.
Aga kõige lõpuks on see kuupäev ameerika stiilis kirjutatav kujul 3/14 või 3.14 ja järelikult saab seda nimetada ka PII päevaks.
Üheks pii päevaga seotud tegevuseks võiks olla ... pii numbrite päheõppimine ja retsiteerimine.
Eriti õpilased koduõppel võiksid PII pähe õppida kuni Feynmani punktini, kohani, kus
pii esituses tuleks 6 9-t. Üks jaapanlane jättis neid pähe tervelt 100000 jagu!
Mõnel teisel võiks jälle pähe tulla Pii numbrite järgi kirjutada muusikapalu. Kuulun ise selliste hulka, aga neid on maailmas muuseas üsna palju. Mina kirjutasin Pii numbritest 2 valssi ja ühe marsi (pii valss järgi saaks neid guugeldada).
Aga tänasele päevale  paneb krooni pähe siiski kroonviirus ehk koroonaviirus.
Mulle meeldib kroonviiruse sõna  rohkem kui koroonaviirus, sest koroona tähistab meil piljardisarnast mängu, kroonviirus aga näitab ära, mis kujuga see viirus on.
Lisaks kõigele ongi see viirus (okas)krooniks kõikidele viirusnuhtlustele siin maailmas.
Meie kroonpress, kui nii võiks nimetada peavoolumeediat, aga on muutunud kroonviiruse suhtes tunduvalt kainemaks kui veebruarikuus.
Seda muundumist võiks võrrelda prantsuse ajakirjanduse metamorfoosiga aastal 1815 - Napoleoni tagasitulekul võimule Elba saarelt, kuhu ta oli pagendatud.
Ma jätan huvitatule võimaluse seda ise uurida näiteks järgmiselt lingilt:
https://en.wikisource.org/wiki/Napoleon%27s_March
Praegune kroonviiruse marss on lehtedes ilmselt samaväärse muundumise tekitanud. Hea oleks, kui viirusmarss jääks samuti 100 päeva piiridesse, nagu Napoleoniga juhtus!
Postimehes on kroonviirusest ilmunud 2 olulist artiklit, mida soovitan:
1. https://www.postimees.ee/6921787/tomas-pueyo-koroonaviirusega-voitlemise-oppetunnid.
2.  https://heureka.postimees.ee/6920889/matemaatik-juhan-aru-seletab-labi-matemaatika-miks-koroonaviirus-nii-ohtlik-on
Juhan Aru on siin väga hästi selgitanud seda, mis on eksponentsiaalne kasv ja miks seda kroonviirust tuleb karta.

Nii on. Kriis on nüüd käes, alguses üsna tähelepandamatu elevant on sisenenud meie elukorraldusse ja laamendab siin ringi.
Ainukeseks väljapääsuks paistab siin olevat Hiina mudel.