august 19, 2016

AAAAAAA 
7 A-d maakeeli tõlgituna - Ameerika ühing akronüümide ja lühendite kuritarvituste vastu.

See tähtis krüptiline sekt on saanud endale mõjuka liikme - Elon Musk.
Sellest see jutt, sest ilma autoriteetidele viitamata jutt ei mõju eriti.

Elon Musk, vt.
on oma firmas RANGELT, ma rõhutan, RANGELT, ära keelanud igasuguste mõttetute akronüümide leiutamise. Loodan, et ka juba loodute liigkasutamise.
Nii et sealt saab lühendite VTS == Vertical Test Stand
kasutuse eest kinga.

Tsiteerin (maakeelde panduna):
"Eraldivõetuna, ei pruugi vähe akronüüme siin ja seal paista nii halvana, aga kui tuhat inimest on neid vorpimas, saame aja jooksul HIIGLASLIKU (minu rõhutus) sõnastiku, mida peame õpetama oma uutele töötajatele".
"Mitte üks isik ei suuda tegelikult meelde jätta kõiki neid akronüüme, ja inimesed EI TAHA NÄIDA RUMALATENA koosolekul, ja nii istuvad nad seal teadmatuses. See on ERITI tundlik teema UUTE töötajate puhul."

Individually, a few acronyms here and there may not seem so bad, but if a thousand people are making these up, over time the result will be a huge glossary that we have to issue to new employees,” Musk wrote. “No one can actually remember all these acronyms, and people don't want to seem dumb in a meeting, so they just sit there in ignorance. This is particularly tough on new employees.”

Nagu ikka tipptehnoloogiafirmades, tehakse seal looma kombel tööd. Kui sellele loomakoormusele lisandub veel igat sorti kolmetäheliste uurimine ja desifreerimine, on see lisaaeg.
Eriti kehtib see UUTE töötajate kohta. Neil on kõike muud teha kui välja mõelda, mida mõni kolmetäheline tähendab.

Akronüüm ise on muidugi enamasti lühend. Tegelikult on akronüümid ainult sellised tuntud asjad, nagu LASER, RADAR .... ja veel mõned. Neid sõnu ei ole eriti palju, need on sõnade esitähtedest või esisilpidest saadud sõnad, mis ongi sõnad, neid hääldatakse kui sõnu.
Loomulikule ei ole mul selliste asjade vastu suurt midagi.
Lühendid, nagu FBI, KGB on lühendid, mitte akronüümid.
Kahjuks on akronüümid kasutamine lühendi tähenduses täiesti üldlevinud.
Ma ei oska kommenteerida, kas Eestis nõukogude ajal oli akronüümika suureks probleemiks. Probleemiks oli kindlasti, aga selliseks epideemiaks, nagu praegu sai akronüümika tänu jänkidele.
Kuna aga meie kopeerime anglo-ameerika kultuuri asju pimedalt, siis on see epideemia igast aknast tungimas ka meile.
Minu vallas, infotehnoloogias, on see uputus ammu juba püsiva koha kindlustanud ning mis kõige hullem - siin ei ole isegi teadvustatud, et tegemist oleks nagu mingi probleemiga.
Kuid infotehnoloogia ei ole siin mingi erand, aga mingil viisil siin tegutsevad inimesed praegu koguni arvavad, et nii peabki, et see kes aru ei saa, mida tähendab RAD = Rapid Application Development - on seniil ja pangu pillid kokku, või RS - see on ju otse loomulikult lühend sõnadest Recommended Standard. Ja RS 232 on Recommended Standard 232. Ja CI muidugi tähistab sõna Continous Integration (iga päeva lõpuks võiks olla üleval toimiv kood ).
Ja see PIN. Personal Identification Number. PIN Number kasutada on väga halb, sest kordab kaudselt sõna number. See on jälle RAS sündroomi (redundant acronym syndrome syndrome) ilming.

Mingisugune kainenemine on tabanud meedikuid, kuid VÄGA VALUSA hinnaga.
Neil nimelt akronüümide väärkasutus maksab lihtlabselt inimelusid. Üldse maania asju lühendada.
Näide .5 morfiumi koguse puhul jäi punkt tähelepanut ja setõttu tapeti süütu imik. Valed tabletid, valed diagnoosid, arusaamatused ...
Selliseid asju võiks sealt vallast palju korjata - ja ometi ei ole sealgi veel tervenemine alanudki - ühes artiklis loetleti CP lühendile 79 kasutusvõimalust. Kogu meditsiini võimalik arsenal oli esindatud.
Meie vallas CP tähistab muidugi lihtlabast kopeerimist (UNIX-ist on see lühiduse maania tõtt öelda IT-s suure tõuke saanud. cp, mv, rm, ed, sed, ...
Militaarias laiutavad lühendid muidugi väga erilisel moel, eriti luure, krüptograafia etc... valdades.
Seal lausa peab oma sõnumit kõikvõimalikel viisidel krüpteerima, et lihtsurelikke peletada...
Uus pealetulev põlvkond aga on kasvatatud näoraamatu stiilis ja mis võiks olla toredam, kui väljendada oma emotsoone lühidalt ... OMG ! LOL! (laughing out loud - minu põlvkond selliseid asju tegelikult ikka ei mõista, kuigi me võima ju teha näo, nagu natuke jagaksime matsu. tegelikult ei jaga. minu ajal ei armastatud laginal naerda ja seetõttu ei oska ma ka neid neetud :) asju kuidagi kuhugi panna. ).
Paljud lühendid esialgu tunduvad vahvad - selliseid asju nimetatakse veel bakronüümideks - s.t.
tahad saada mingit mnemoonikat mingile terminile - osalt peegeldab see meie vaimu üleküllastamist terminitega, tehnotsivilisatsiooni kaasnähtusega, teisalt need bakronüümid vaid suurendavad spämmi hulka, mitte ei vähenda.

Mõned vanakesed hurjutavad - te ei saa tööle, kui väljendate ennast paljusid lühendeid kasutades, vigadega ja ebaselgelt. Jama!
Palju lühendeid võib koguni suurendada läbilööki IT vallas. Uputad mõne tööandja oma CV-s ikka lühenditega ära ja kas ta julgeb välja näidata, et ta pooltest midagi ei tea?

Kuid mina isiklikult olen Muski poolel. S.t. mida kiiremini me taipame, et tegemist on isegi millegi palju hullemaga, kui inimestele programeerimiskeele COBOL õpetamine. Keel peab olema ilus, kõlama hästi. Lühenditest kubisev keel ei ole seda.
Meeldejätmiseks pandi vanasti oma jutt luulekeelde. Luule funktsioon oligi memoriseerimine, kuna puudusid kirjutada oskavad inimesed.
Ma ei tea, kas me peaksime oma manuaale aleksandriinidesse panema.
Vaevalt. Aga sealt koledaid kolmetähelisi vähemaks kraapida oleks siiski veel kuidagi võimalik.