märts 25, 2020

Ükski inimene ei ole saar


Ükski inimene ei ole saar, täiesti omaette: 
iga inimene on tükk mandrist, osa maismaast; 
kui meri mullakamara minema uhub, jääb Euroopa väiksemaks, samuti ka siis, kui ta maanina uputab, 
kui ta sinu sõprade või sinu enda lossi purustab;  
iga inimese surm kahandab mind, sest mina kuulun inimkonda; 
ja seepärast ära iialgi päri, kellele lüüakse hingekella: 
seda lüüakse sinule.

No man is an Iland, intire of it selfe; every man is a peece of the Continent, a part of the maine; if a Clod bee washed away by the Sea, Europe is the lesse, as well as if a Promontorie were, as well as if a Mannor of thy friends or of thine owne were; any mans death diminishes me, because I am involved in Mankinde; And therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for thee.