detsember 31, 2012

Veel püramiidist ja valguse kiirusest

Lahkuva aasta lõpetuse ja uue alustuse puhul sain lõpuks enam-vähem korrektselt toime Suure Püramiidi ja valguse kiiruse seoses tuvastamisega. 

Selgub nimelt, et asjad on veelgi intrigeerivamalt seotud, kui esialgu näis.

Kirjutasin 25 detsembri loos, et kui püramiidi alusruudu ümber joonistada ring ning ka selle sisse joonistada ring, siis nende pikkuste vahe tuleb täpselt see teepikkus, mis valgus läbib 1 miljondiku sekundiga. Viga, kui üldse olemas, tuli 3 mm, midagi täiesti ulmelist.
Viitasin ka sellele, et google mapsi kohaselt läheb valguse kiiruse paralleel (s.t. kus on numbriteks
29.9792458 täpselt läbi Suure püramiidi, läbi Suure Galerii keskpunkti.Selgub, et mõlemad faktid on seotud äärmiselt intrigeerival moel.
Vaadake minu joonist  ( vabandan, et see väga kena välja ei kukkunud, olen eluaeg ainult selliseid teinud ). See peaks minu idee kohaselt kujutama püramiidi alusruutu, BC on püramiidi PÕHJAKÜLG.
Need valguse kiiruse suhtes saatuslikud ringid tähistasin L1 ja L2-ga.
Nimetame tinglikult teepikkuse, mida valgus läbi sekundiga, valgussekundiks. Siis L1 pikkus tuleks
Sqrt(2)+2 miljondikku valgussekundit.
Ringi L2 pikkus oleks aga sqrt(2) + 1 miljondikku valgussekundit.
Tekib loomulik idee neid ringe veel edasi joonestada, miks mitte jõuda ringini, mille pikkus ongi vahemaal, mille valgus läbib miljondiku sekundiga.
Hakatuseks, miks mitte püramiidi sisse konstrueerida ring,
mille pikkus oleks sqrt(2) miljondikku valgussekundit. Selgub, et sellise ringi konstrueerimine on väga lihtne – see on kolmnurga ABC SISERINGJOON, joonisel tähistatud kui ring L3
Ning sellise ringi saamiseks, mille valgus läbibki ühe miljondiku sekundiga, tuleks ring  L3 lihtsalt ruutjuur 2 –ga läbi jagada. Selle ringi keskpunkt sattus tulema VALGUSE KIIRUSE PARALLEELI PEALE.
Niiisiis, punktist T lähtuv ring L4 pikkus on vahemaa, mille valgus läbib miljondiku sekundiga ning
T paikneb samal ajal ka samal paralleelil, numbriliselt paralleelil 29.9792458.
„Täiesti juhuslikult“ on need kaks osundust valguse kiirusele niivõrd täpselt seotud.