märts 26, 2011

Käänded
1. Nimetav mis? kes?
2. Omastav mille? kelle?
3. Osastav keda? mida?
4. abistav kus? kes?
5. isestav olema? mida?
6.
7. arutav kelle? mille?
8. Siseütlev keda? kus?
9. Seestütlev kelle? mida?
10. Sõnastav kus? Kas?
11. Rajastav mida? kelle?
12 olev mida? kelle?
13 ilmaolev mida? kes? kus?
14 Küsiv keda? mida?

Selline copy ja peist ühest tunnikontrollist sattus näppu

Sildid: