detsember 25, 2012

Valguse kiirus kodeerituna Suures PüramiidisPikka jõuluaeg on andnud võimaluse natukenegi tegelda mõne mind juba ammu huvitanud teemaga. 
Üheks mind hämmastavaks teemaks on Suure Püramiidi mõõdud ja asukoht. Sealt leiab hulganisti konstante ja seoseid, milledest egiptlastel meie teadmiste kohaselt aimu ei saanud olla.

Mind matemaatikuna hämmastab kõige enam 3 peamise matemaatilise konstandi sisaldumine püramiidi põhimõõtmetes.
Füüsikuna aga on lausa jahmatamapanev ühe füüsikalise põhikonstandi, valguse kiiruse kodeeritus lausa kolmes kohas korraga.
Esialgu piirdungi vaid nende seostega.
Paljudel püramiidiuurijatel on kalduvus ilma selgituste ja joonisteta kirjutada või postuleerida seoseid liigagi palju,
mis teeb nende töödega tutvumise äärmiselt vaevanõudvaks ja millest paljut pärast täpsemat kontrolli tuleb tunnistada küllaltki spekulatiivseteks...
Seetõttu eelistan vähemaid fakte, aga täpsemini esitatuna.

Kuid räägime asjadest järjekorras.
Alustuseks viitan ühele internetisaidile ka (kahjuks eestikeelsed mulle esimeses sirvimisel ei tundunud ei põhjalikud ega usaldusväärsed.)
Suhteliselt kõige asjalikum alustus oleks siis ikkagi mõni ingliskeelne sait.
www.gizapyramid.com võiks olla sobiv algusmaterjal.
Mina jätaksin sealsete materjalide uuringutest esialgu kõrvale püramiidis väidetavalt sisaldavad ennustused inimkonna ajaloole ja piiblialased viited, mis ei ole siiski piisavalt hästi põhjendatud...matemaatika ja füüsika on natuke usaldusväärsemad.
Järgmise sammuna tuleks ilmselt võtta juba kätte raamatud ja just siin peaks gizapyramid.com-l valitsev asjalik ajalooline lähenemine olema abiks, esialgse süsteemi puudumisel peaks teemale algselt lähenema kronoloogiliselt-ajaloolilselt.


I Egiptuses kasutatavad ühikud püramiidide ehitamisel


Tundub, et üsna hästi on põhjendatud väide, et egiptlased kasutasid ühe põhiühikuna kuninglikku kuubitit, ingl. k. Royal cubit. 
Sellest on säilinud mõned näidised ka, pikkuste vahemikus 52.3 – 52.9 cm. Kõigest hoolimata on kõige sagedasem viide kuubitile kui 52.4 cm, mis heas lähenduses on 1m,  korrutatud
Pi/6 ga (arvutustes mugavam, kui 52.4 sissetoksimine).
Võimalik, et sellel on ka mingi põhimõttelisem tähendus, kuid ma täna jätan selle teema lahtiseks.
Niisiis kasutan ma praegu hea lähendusena 52.4 cm-le avaldist pi/6.  

Põhjuseks, miks head täpsusvahemikku ei taha anda – ei ole käsutuses uurimust nende 26 Egitpuse kuubiti näidise kohta, mis praegu Briti muuseumis pidavat olema ja vastav kättesaadud teadustöö sellega üldse ei tegele, kui pikad need pikkusmõõdud olid ja millised on vead ja statistika nende kõigiga...
Nendes ühikutes ongi kirje alguses toodud püramiidi skemaatiline joonis, millega piirdungi – jätame kõik need galeriid, sarkofaagid j.m.s. praegu lihtsalt kõrvale, piirdume ühe põhilise ruuduga, ja püramiidi ühe aluskolmnurgaga.II. Püramiidi aluskolmnurk ja e, pi ning phi (kuldlõike arv), valguse kiirus ja Maa orbiidi lühim pooltelg.

Niisiis, sellel joonisel a=356, b=220 ja h=280 kuninglikku kuubitit.
Selgub, et selles kolmnurgas on piisava täpsusega kujutatud NII PII, nii E (Euleri konstant ja ka phi (kuldlõige).
Kasutan ja soovitan ka teil kasutada arvutusteks googlet kui ühte kättesaadavamat allikat avaldiste väärtustamisel.

PHI

PHI väärtuse saab, kui jagada 356/220 (a/b) täpsusega 0.01 % (üks kümnetuhandik).

Phi=(sqrt(5)+1)/2=1.618034
356/220=1.6181818...

Vahe tuleb tõesti väga väike, 0.01 %.


PI

Aluse ja kõrguse suhe (b/h) on suure täpsusega pi/4
22/28 *4 = 22/7   ,see on see lähisväärtus, mida egiptlased ise kasutasid pi asemel.
Täpsus on siin 0.04 %.EULERI KONSTANT

Kui sellesama kolmnurga alusnurga ja selle vastasnurga suhet arvutada, selgub, et saame e-ga seotud arvu.

alusnurk = arctan(280/200) in degrees = 51.8427734 kraadi
tema vastasnurk = 90- 51.8427734 = 38.1572266

Jagame need omavahel ja korrutame 2-ga. Saame e
2*(51.8427734/38.1572266)= 2.71732398
täpsus 0.04 %.

Saavutada kõikide konstantide kajastus selles ühes kolmnurgas on omaette saavutus, just sellele juhtis tähelepanu
Rick Howard, nn. Triple Triangular Theory nime kandva teooria autor.
(lähemalt lugege internetist, mulle piisab ka nendest arvudest ja headest matemaatilistest sobitustest, et kõike kolme asja korraga kajastada, esimesel pilgul üle vaadates ma ei leidnud temalt matemaatiliselt korrektset tõestust sellele, et teatud kolmnurkades on kõik 3 suurust optimaalsel viisil kajastatud...

Maa orbiidi lühem pooltelg (periheel)

Aga see ei ole veel kõik – püramiidi KÕRGUS korrutatud
MILJARDIGA annab heas lähenduses Maa orbiidi lühema pooltelje.

Pi/6*280*1000000 = 146 607 657 km.
Lühem pooltelg on praegu (periheel)
147,098,290
täpsus 0.3 %, kuid peab arvestama, et orbiit muutub ja ehk ehitamise ajal oli kõik veel täpsemini paigas. Valguse kiirus ja püramiidi kaldenurk.


Lisaksin eelmärkuse korras, et valguse kiirus on selles püramiidis kodeeritud vähemalt 3-l erineval viisil, see on vaid üks nendest.

Püramiidi kaldenurk 51.8427734 kraadi, kui avaldada  nurksekundeis, s.t. kui korrutada see 3600-ga,
on 186 633.984.
See arv on väga lähedane valguse kiirusele MIILIDES, s.t. arvule
186,282  (täpsus 0.2 %, aga valguse kiiruse teised kodeeringud samas püramiidis  ületavad seda täpsust küll tunduvalt).

Samal ajal on astroloogid leidnud, et 51.8427734*1000/2 annab astroloogilise Maakera pretsessioonitsükli aja (mida astronoomid ei ole võimelised  ei kinnitama ega ümber lükkama), s.t. 25920 aastat. 

Seda üllatavalt suure täpsusega. Miilidega on muidugi see asi, et teatud mõttes, vähemalt väidetavalt, on see ühik (eriti maamiil) suhteliselt suvaline suurus, aga nii nagu ka meetriga, kaldun seda väidet kahtluse alla sättima. Vähemalt juba selle seose valguses tuleks see miili päritolu päris hoolega üle vaadata.


III Püramiidi alusruut ja valguse kiirus.

See seos on minu arvates üks veenvamaid nende kolme seast,
mis valguse kiirust kodeerivad (laiuskraadist räägin järgmises punktis),
sest ei ole mingite pikkusmõõtudega üldse seotud. On vaja vaid teada sekundit, s.t. 1/(3600*24)-ndikku ööpäevast.  Egiptlastel ei ole olnud sekundiga minu uurimist mööda suurt pistmist...

Niisiis joonistame püramiidi alusruudu. (täpsustuseks, ka siin on nüansiks see, et alusruudu asemel on see tegelikult kaheksanurk, see fakt on taasavastatud aerofotodelt kusagil 1940-da paiku, aga ma mõtlen idealiseeritud alusruutu)

Joonistame alusruudu ümber ja sisse ringjooned.
On ja jääb faktiks, et NENDE RINGJOONTE PIKKUSTE VAHE on teepikkus, mis valgus läbib 1/1000000 sekundiga.

Teisisõnu, 440*pi/6*(sqrt(2)-1)*pi on 299.79576 m.
Valguse kiiruse poolt läbitav maa ühe  miljondiku sekundiga on 299.792458
Vahe on 3 (!!) MILLIMEETRIT.
Selline täiesti hämmastav täpsus.
Selle osunduse valguse kiirusele võlgnen tänu sellisele saidile:
(kirjutise autoriks Jonathan Langdale).
Kahjuks autor on kõik arvutused sidunud meetriga, aga võinuks arvutada ka kuubitites, jardides, ükskõik mis ühikutes. Ainuke, mis loeb siin, on sekund, see oleks tasunud välja tuua. Aga küllap keegi suures Internetis on selle seose ka välja toonud, ma loen ennast siin vaid jalgratta taasavastajaks ja osundajaks...

IV Püramiidi laiuskraad ja valguse kiirus.


Siin on ilusti seletatud lahti, kus paikneb püramiid. Selle püramiidi Suure Galerii keskpunkt võiks olla koht, kus laiuskraadiks on täpselt
29.9792458 ....V Muud asjad püramiidist ja hajamõtteid.

Neid muid asju ma ainult mainin. Räägitakse, et püramiid olla kunagi olnud omapärane elektrijaam.
On teada, et Napoleon palus ennast püramiidi Kuningate Kambrisse üksi jätta ja isegi oma surivoodil ei ole ta üles tunnistanud, mida ta seal läbi elas.
Räägitakse, et kuningate kambri resonantssagedus on 440 Hz, meie La sagedus, klaverihäälestajate põhitoon. Teised jälle pakuvad toonis Fi-si...uurige ja viidake, kui leiate midagi hästi põhjendatud ja korralikult dokumenteeritut...
Kuid need märkused jätan teile ja enesele uurimiseks, nagu ka Giza teiste püramiidide põhiplaani seost meie teiste planeetidega (Veenus ja Marss) j.p.m...
EHITUSLIKULT viitab püramiidi seosele kõrgemalt arenenud tsivilisatsioonidega selle ehituse suur täpsus ja võimsus. Selle kohta on netis küllalt materjali, kuulake ja mõtelge kaasa, nagu ka sellele, et peale Cheopsi püramiidi ja Giza kompleksi on imelikud ja sarnased asjad küll Lihavõttesaarel, Hiinas, Lõuna Ameerikas ja ikka ühtemoodi arusaamatust ja imetlust tekitavad. Kõikjal monumentaalsed sakraalsed kiviehitised, mille püstitamise raskused ilmselged isegi meie päevil, rääkimata täpsusest ja varjatud matemaatikast, mille teadmise märke meil praegu näiteks egiptlastelt ei ole. Egiptlased ei ole olla osanud isegi ratsionaalarvudega mõistlikult arvutada...
Egiptlased lihtsalt ei tundnud sekundit ja eriti vähe oleksid nad osanud seda miljondikeks jagada, samuti ei oleks nad ka selle peale tulnud, sest nad ei kasutanud kümnendsüsteemi...
Nad ei teadnud ka meetrist midagi, aga kas meiegi teame? Kas ikka oli nii, et täiesti “kogemata” arvutati selle Maa polaarümbermõõdu juures midagi valesti. Äkki täpselt nii valesti, nagu see polaarümbermõõt kusagil 5000 aastat tagasi oli, sest siis  Maa oligi jääaegade järelmõjude tõttu lopergusem. Kui palju, jätan teile välja uurida, nagu tavaliselt, ei ole meil selliste asjade jaoks kuidagi aega leida.
Igatahes vanematest kirjutistes loeti seda valguse kiiruse paralleeli läbivad kahe püramiidi vahelist ala, praegused gepsid loodetavasti on täpsemad.
1 Comments:

Anonymous Anonüümne said...

Tere, Hea informatsioon. Tänud Mulle endale meeldib see film.
https://www.youtube.com/watch?v=dCqZCHsgLVA

jaanuar 31, 2016 11:22 AM  

Postita kommentaar

<< Home