veebruar 07, 2007

Valida või mitte valida, on alles küsimus!Demokraatliku süsteemi peamine tugi ja probleem samaaegselt on tagatoad.Olen sellest kirjutanud varemalt üsna pikalt, kuid tundub, et sõnum ei jõua kellegile kohale. Ilma ettevalmistuseta, ilma eelnevate tagatoakokkulepeteta ei ole võimalik demokraatliku riigi toimimine. Jesuiitlus on sellesse süsteemi SISSE KIRJUTATUD. Et saada lahti tagatoalisusest, on vaja lahti saada ebakompetentsest valijast. See looks eelduse üldse midagi ette võtta salakokkulepetega, muidu tallatakse vaid tühja tuult.Mida vähem inimesi käib valimas, seda tõenäolisem on see, et valijate valik on kompetentsem, kuna käivad valimas motiveeritud inimesed, need,kes on enne valimisi teinud tööd oma valikutega, tutvunud ühe või teise partei kandidaatidega, esitanud küsimusi ja soovinud ehk ka vastuseid. Ka kõige kompetentsemale valijale peab andma kompetentsuse ilmutamiseks võimaluse, vastutuse. Üks pühapäev valimise mängimist on lasteaaia vanema rühma tase oma riigi eest hoolitsemisel. Et olla osaline, on valijatele vaja õigusi, mida saab saavutada vaid nimeline valimine ja õigus ning kohustus oma valitu käest aru pärida ja suhelda. Valijad peavad saama valitavate kohta teada igakülgset informatsiooni, mitte müra. See kõik on meie riigis ja mujalgi puudu ja seda asendavad tagatoalised kokkulepped, mis on lasteaia vanema rühma tasemele degradeeritud valija jaoks nähtamatud, aga asendamatud, kuna valijatel ei lasta teha oma tööd korralikult.Vaid siis, kui valimist võetakse kui ränkrasket kohustust, mis nõuab kogemusi, oskusi, ettevalmistust, vaid siis saame lahti ka meie süsteemi sisse kirjutatud jesuiitlusest, korruptsioonist ning demokraatlik riik võib hakata toimima nii, nagu ta idee poolest võiks olla. Valida saab vaid sellise süsteemi ja tugeva presidentiaalvõimu vahel, kus rahvale antakse ette vaid valida 1-2 tugeva kandidaadid vahel. Presidentiaalvõim on varjatud imperaatorite tagasitulek, s.t. demokraatia surm.

Ma annan enesele täielikult aru sellest, et praegu on need mõtted inimestele midagi täiesti mõistetamatut, kuigi tegelikult ei ole ega ka ei saa toimima hakata kompetentne juhtimine ilma avaliku, kuid karmi kontrollita.

Tegelikult ongi demokraatia juba minevik ja see valimise mängimine on sama, nagu eurolaulu valik, sama tähenduse ja tulemiga - palju lolli meelelahutust rahva kõige ebaintelligentsemale osale, tsirkust ja kui veab, siis ka natuke leiba. Sest vaadake, rahvuslik parlament ei otsusta enam midagi, veel vähem otsustab EU põhiseaduse järgi Europarlament, kuigi võimule ligemal (seda meie parlamentäärid ei ole võimelised taipama, kuna hääletasid põhiseaduse poolt seda läbi lugemata). Kogu võim ja täius on üle antud Brüsseli bürokraatiale, kus pole demokraatia mängimisega isegi enam formaalselt mingit pistmist. Nii et minnes valima ma kirjutan alla sellele, et ma olen selle absurdsusega rahul.

Kompetentne valimine ei ole mäng, vaid ränkraske töö. Seda tunnetades tuleb lõpetada 99% inimeste lollitamine valimisalase müraga ja leppida kokku nii nõudmised ja kohustused, mis valijal valima minnes tekivad. 10000 üleerakonnalist vandemest-valijamest, kes enne selle ametiposti või funktsiooni omandamist peavad läbima elementaarsed enesetäienduskursused, midagi jagama seadusandlusest, maksundusest, riigist ja teadma midagi selle rahva ajaloost, kus nad ringi kõnnivad. Valijameheks saamine peab olema rangelt vabatahtlik, iga inimene sõltumatu funktsioonist või päritolust või rahakotist võiks sellega tegelda.Kuid enne valimist kirjutab valijamees alla ka kohustusele järgmise 5 aasta jooksul olla pidevalt kursis riigis toimuvaga. Suhelda valituga, Olla erakonnaväline.Nõuet nõuda enesele valitsemises toimuva kohta avalikult teavet. Suhelda valijamehe kohustuse koormat enesele mitte võtnutega, esindada neid inimesi, vahendama nende ja valituga dialoogi-diskussiooni. Valijamees kirjutab alla kohustusele vastutada oma korruptiivse käitumise korral vastavalt kehtivale seadustikule ning tõendatud korruptsiooni korral olema valmis kandma ka karistusi. Saate aru, töö, mis on töö, sellesse peabki suhtuma kui töösse, mitte kui laste mängu, kes muuseas oma mänge võtavad väga tõsiselt!

Riiki ei saa valitseda nii, et käid korra jaoskonnast läbi ja siis, 5 minutit 5 aasta asemel, mõtled oma riigi üle järele. Valijamees peab kirjutama alla vandele mitte kuuluda tagatoalistesse salasektidesse.

Lõpetuseks ma siiski üritan väita, et realistina ma tean, kuidas lõpeb demokraatia mängimine Õhtumaadel. Ei pea olema hiromant, et näha, et täpselt samamoodi, nagu see lõppes Roomas. Vaid siis, kui inimesed kasutaksid oma ajusid ka mõtlemiseks, võiksime ehk seda minu plaani ka tõsiselt võtta. Täna vaadelgem seda kui lõbusat ja lolli vahelugemist ja vedagem ennast kõik valima Head Uut Ilma.

Sellel tsirkuse hooajal käib see küll ilma sekeldajata, eelistan selle asemele Moskva tsirkust, mida saab näha näiteks Luunjas. Seal vähemalt on õpetatud karud tantsima, mida ei saa öelda rahva valimisoskuste kohta.