märts 29, 2020

Kroonviirus kui riikide võimekustest

Mul on kahju, et Eesti jättis kasutamata võimaluse olla küllaltki edukas kroonviiruse tõrjuja.
Nüüd oleme selle tapjaviirusega otseses sõjaolukorras. Paljud realistlikud inimesed jõudsid sellise  järelduseni juba Itaalia kriisi puhkedes. Võib-olla enne seda võisime teoretiseerida, et Euroopasse see kauge viirus ei jõuagi. Möönan, ka mina olin selles optimistide klubis täpselt ajani, kui Itaalia kuulutas teatud piirkondades välja erakorralised meetmed. Need muuseas ei toiminud ...
Siis juba enam mitte. Kirjutasin sellest juba rohkem kui kuu tagasi, sõbrapäeval, aga kahjuks tuleb sellistel puhkudel tõdeda, et kirjutamisest ei piisa. Lisaks on vaja avalikku võimendust, et see ennustus töötaks, et see mõjuks ja seda mul kusagilt võtta ei ole olnud. See võimekus kahtlemata oli ja on olemas AJAKIRJANDUSEL, RIIGISTRUKTUURIDEL, kes aga ei teinud vähemalt kriis algusjärgus tööd nii, nagu võinuks ja kus töötavad inimesed kahjuks kohati töötasid kriisi reguleerimisele lausa vastu ...
Pärast 100 päeva möödumist, mis võiks selle kriisi kestuse orienteeruv aeg olla, tuleks tegeleda ka sellega, et selliseid möödavaatamisi edaspidi vähem sünniks. Praegu aga oleme niisiis sõjas ja nüüd on juba tasemel 2 ja 3 vaja näidata, mida me suudame.
Eestlastel siin on ette näidata oma ajalooline kogemus. Kui epideemia algusjärgus olime just oma hoiakute tõttu väga avali kiirnakatumisele, siis nüüd ehk oleme võimelised seda tõrjuma. Oleme lihtsalt sellise ajaloolise saatusega maa, kus kriise on olnud palju.
See kriis kahtlemata on tõsiseim pärast Stalini küüditamisi, viimane aeg oleks igaühel see endale selgeks teha.
Kes on selles võimekusetestis olnud praegu, kriisi algusjärgus, edukamad ja miks?
Hiina on läbinud 2 testi, esimeses see maa põrus. Esimene koroonapatsient oli Hiinas teada juba 1. detsembril. Katse seda kriisi ignoreerida ei õnnestunud. Lisaks kannab Hiina mitmes mõttes maailma eest vastutust - oma arvude manipuleerimisega suudeti maailma viia eksiarvamusele, et asi ei olegi nii tõsine ... võimalikke muid vastutusi vaagitakse ka, aga see jäägu tuleviku uurida, praeguses kriisis ei ole aega sellega tegeleda.
Praeguseks on Hiina kriisi peaaegu läbinud ja isegi kui mitte uskuda ametlikke arve, ollakse kriisi tõrjumise 2. faasis olnud edukad. Järelikult need asjad, mis töötasid Hiinas ja mujal, peaksid töötama ka meil.
Lõuna Korea on võib-olla kõige parem näide sellest, kuidas toimida sellises kriisis. Kõigepealt Lõuna Korea inimesed ei olnud kriisi alguses väga vastutustundlikud. Seetõttu võimendus epideemia kiiresti väga suureks ja samas saadi (!!!) sellega hakkama. Järelikult see poliitika tervikuna, mida see riik tegi, väärib järgmist.

Täpselt samal ajal, kui Lõuna Koreas, tuli USA-s esimene teade koroonapatsiendist. Praegune olukord on risti vastupidine Lõuna Koreale. Järelikult tasuks USA negatiivsetest kogemustest õppust võtta ja võib-olla esimene nendest järeldustest on see, et tuleb teha teste. Eesti on liikumas siin vähemalt õiges suunas - aeg õpetab. USA -s ei tehtud piisavalt teste, haigus kruvis ennast üles vaikselt, nii et polnud nähtav ja nüüd on tulemus käes: varsti on USA esimene suurriiklik viirusepesa, ületades isegi Itaaliat.
// Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa moodustavad mitmes mõttes grupi, millest tahame pääseda ja mistõttu tuleks neid maid eraldi uurida, positiivses mõttes kahjuks seal väga palju pole tuua, seetõttu ma lükkan edasi "põrujate" käsitluse ...piisab USA-st.
Venemaa: selle riigi suhtes ei ole veel teada, milline on tulem. Kuidagi on Venemaal veel pääsenud suuremast puhangust. Aga riik on teinud ettevalmistusi ja olnud esimestes sammudes küllaltki konkreetne. Lisaks kõigele on Venemaal olemas konkreetne raviskeem, mis tundub, et töötab või vähemalt on mingil määral testitud (ja mida muud praegu saakski teha, mingeid väga tõenduspõhiseid teste teha pole lihtalt aega!)
https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/russia-claims-it-produces-drug-to-treat-covid-19-/1783292
Niisiis on meflokiini baasil arendatud ravimi abiga olemas konkreetne raviskeem. Kas meil oleks võimalik seda/või mõnda teist (vähegi!) edukat skeemi kasutada ja taotleda vajadusel EL-st erilube?
Muud "abi" peale selle, et EL tervikuna ignoreeris kriisi ulatust, me sealt ei saa!
Äkki saame loa kasutada UK kiirteste ja ravimeid vastavalt riigi juhtmeedikute otsustele ilma EL-i loatagi! Asi on selleks piisavalt tõsine! Ei saa oodata 11 kuud või 3 aastat, enne kui ravim saab vastava loa. Hingamisaparaadi all olevale patsiendile on vaja abi kohe, mitte 3 aasta möödudes. Risk siin ON ÕIGUSTATUD! 2 nädalat kulub keskmisel fataalsel patsiendil ära intensiivravis, kellel vähem, kellel rohkem, aga mitte mingil juhul ei saa keegi oodata siin 3 aastat.
Venemaa ja Hiina aga näitavad oma võimekust veel ühes vallas - totaaljälgimise abiga õnnestub kiiresti tuvastada inimesi, kes rikuvad karantiinireegleid. Vastavad kaamerad automaatse näotuvastusega vähemalt Moskvas toimivat erakordselt hästi, Moskva miilits olevat ühel päeval teinud trahve vähemalt 200-le isikule, kes karantiinist kinni ei pidanud ...
Siin on demokraatial kahjuks oluline puudus võrreldes totalitarismiga: kuulsas teesis totaalne riik või totaalne inimene võib "totaalne inimene " pöörduda teatud asjaoludel iseenese vastu, sest sellist riiklikku uurimist, kes kuidas oma poeskäike või hm. näiteks armukese juures käimisi toimetab, me rahuaegadel väga ei sooviks ...
Jaapan on üks näide, kus võib-olla mõjub väga hästi jaapanlaste erakordne puhtusearmastus. Kõik on jahmunud, sest Jaapani haigestumisnäitajad on tõusnud mitte eksponentsiaalselt, vaid lineaarselt.
Seal kantakse valehäbita maske ka gripihooajal ja on teada, et see on oluline. Täidetakse elementaarseid nõudeid, mida riik on kehtestanud. Ometi ei ole Jaapanis veel jõutud Itaalia või nüüd siis ka meie Saaremaa laadsete totaalmeetmeteni. Koolid peatasid oma tegevus ja nüüd vist isegi taasalustavad.
Samas ei ole teada, milliseks muutub epideemia edaspidine käik. Nii et mina olen äraootav, on täiesti võimalik, et salalik eksponent hakkab ka sellel maal oma võimu näitama ...
Aga täiesti selgelt on väga edukaks osutunud Lõuna Korea. Järelikult tasuks selle maa kõik meetodid selles võitluses ka meil kasutusele võtta. Kõige põletavam vahest on maskide probleem ja seejärel tuleks kuidagi masslevikute allikatele piir panna (võtmesõna: vältida supernakatajaid - arst (!!!), politseinik, kassiir, ehitaja ...nemad peavad olema terved või puhtad!).
Üks väga silmatorkav nõrk koht tõenäoliselt ongi siin ehitusplats. Valitsus peaks tõenäoliselt kehtestama force majeure klausliga eriolukorra, mis ehitusettevõtjatel võimaldaks läbi rääkida ehitustähtaegade üle. Muidu siin midagi teha ei ole, ettevõtted võitlevad oma olelusvõitlust ja riik ja rahvas peab omaette võitlust ja nende eesmärgid on lausa vastandlikud.
Kui kaua kestab kriis Eestis? 
Kardan, et alla 2 kuu välja ei tule. Pikk aprillikuu ja mai algus kindlasti on rasked ja nõuavad kõigilt kindlat meelt ja kokkuhoidmist. Eestil on siin oma ajaloolise kogemuse tõttu tõenäoliselt see võimekus olemas, oleme üsna sitke rahvas.märts 25, 2020

Ükski inimene ei ole saar


Ükski inimene ei ole saar, täiesti omaette: 
iga inimene on tükk mandrist, osa maismaast; 
kui meri mullakamara minema uhub, jääb Euroopa väiksemaks, samuti ka siis, kui ta maanina uputab, 
kui ta sinu sõprade või sinu enda lossi purustab;  
iga inimese surm kahandab mind, sest mina kuulun inimkonda; 
ja seepärast ära iialgi päri, kellele lüüakse hingekella: 
seda lüüakse sinule.

No man is an Iland, intire of it selfe; every man is a peece of the Continent, a part of the maine; if a Clod bee washed away by the Sea, Europe is the lesse, as well as if a Promontorie were, as well as if a Mannor of thy friends or of thine owne were; any mans death diminishes me, because I am involved in Mankinde; And therefore never send to know for whom the bell tolls; It tolls for thee.


märts 21, 2020

Cassandra luguÄnglishit oskavatele inimestele pole seda lugu vaja ümber jutustada.
Aga lühidalt on lugu selline, et Cassandrale tegi võrgutusettepaneku ei keegi muu kui Apollo.
Ja "kinkis" noorele kenale Cassandrale võime tuleviku näha (hm. näiteks Vangal oli ka selline and, aga kas ta oli sellest annist õnnelikum?).
Cassandra aga Apollo võrgutusi ei võtnud vastu, sest Apollo soosis tema nägemusel kreeklasi Trooja linna hävitamisel. Seda nähes lisas pettunud Apollo Cassandra kingile lisaklausli:
Cassandra näeb ette kõiki asju maailmas, aga tema ennustusi ei peeta mitte millekski.
Ma arvan, et seda klauslit ei oleks olnud vaja. Kes suutnuks troojalastest küll uskuda, et
kreeklased nende linna põlema pistavad? Kes üldse armastaks tõde tõejärgsuse ajastul?
Mingit erilist selgeltnägemisvõimetki pole vaja, vahel piisab pliiatsist ja paberist. Isegi programmi R pole vaja, ega pikki riskianalüüse, lihtsalt natukene arvutada oleks vaja.
Armutu arvutus kroonviiruse kohta ütleb praegu, et ka meil võib minna samamoodi, nagu praegu on Bergamos.
See ütleb praegu, et Bergamos, linnas kus on 120000 elanikku, on praeguseks ära surnud 400 ja epideemia ei ole haripunktis. Korrutame 120000 kümnega, saame Eesti rahvaarvu. Mingi hinnanguline aeg koroona laastuseks võiks olla 2-3 kuud. Jagame päeva peale, saame 50-100 ohvrit päevas.
Lingi Bergamo praeguses olukorrast leiate lõunaeestlase pealt, ei hakka siia pasteerima. Mida selleks teha, et nii ei läheks?
Võtta eeskuju maadest, kus pole päris nii läinud! Lõuna Korea, Jaapan, Singapur... asiaatlik autoritaarsus ja "ülereageerimine". Sellest ei ole pääsu. Ja ka see ei päästa, vaid ainult vähendab kriisi ulatust ja tõsidust.
Võib-olla ulatab Maarjamaale käe aeg ja näiteks malaariaravim / mingi antiviraalne imeravim / veel midagi? suudab vähendada kriisi ulatust? Võib-olla. Äkki see 3 nädalat, mille kaotasime, sest neid võrkpallimatse ja maailmarändureid siia haigust vägisi tassima ei olnud siiski vaja, omandanuks sel juhul väga suure väärtuse?
Eksponendi "lohutav" omapära on see, et kui suuremast laastusest pääsu niikuinii ei ole, ei oma ka kõige suuremad lollused enne kriisi väga suurt tähendust. Mis sellest, et mõni tark suudab püssirohutünni süütenööri süttimist niisutamisega aeglustada?
Tõde on aga vahepeal - enamasti siiski suudab ettevalmistus ka sel juhul lööki oluliselt pehmendada ja hajutada ...
Üsna tõenäoliselt need kriisi algetapil alareageerimised siiski maksavad palju, aga see aeg ei ole veel käes, kui saaksime lubada endale oma kadude ülelugemist. Seetõttu ma sellega praegu ei tegele.
Lohutavalt: küllap aga seegi aeg tuleb, juba järgmistele kriisidele mõeldes.
Tõsi, Võru kriis, kui seal vool ära läks, kahjuks koroonakriisi lahendamisele seni väga kaasa ei ole aidanud ...märts 19, 2020

Mozarti 1. pärl klaverikontsertidest


Võtsin ühel ammusel päeval ette Mozarti klaverikontserdid ja hakkasin kuulama - nagu korralik kuulaja ikka  -  nr. 1-st alates.
Nii nagu mul sageli kombeks, tegin seda ilma vähimalgi määral uurimata millal ja kuidas need kontserdid sündisid.
Mõnikord on nii vahva, mõnikord aga viib see väga eksitavate tulemiteni.
Arvasin, et küllap noore imelapse varases nooruse kirja pandud. Kuulasingi neid kuni 4-ni ja siis peatusin. Hm. Kenad klaverikontserdid nad küll olid, aga mitte midagi erilist, välja arvatud ÜKS pärl, mis mulle TÕESTI meeldis.
See oli see ülaltoodud Andante kontserdist nr. 1. Pärast väikest "musikoloogilist" valgustumist selguski, et just see on see ainukene jupp nendest neljast kontserdist, mis on võib-olla Mozarti enda kirjutatud 11 aasta vanusena. Ülejäänud teemad oli papa Leopold esitanud oma pojale tolleaegsete tuntud meistrite töödest lihtsalt harjutamiseks, et anda pojale aimu klaverikontsertide kirjutamise probleemidest.
Tõeliselt ESIMENE Mozarti enese kirjutatud klaverikontsert on tegelikult number 5.
Loodan neist kirjutada lähemalt edaspidi. Ehk saan ise mahti nüüd neid rohkem kuulata ja uurida ja ehk on ka lugejatel praegu mahti neist mõni läbi kuulata. Kui aga seda mahti väga ei ole, siis alustuseks kindlasti kuulake läbi kõik 20.  ja suurema numbriga kontserdid.
Tegelikult lõpuks kuulate nad niikuinii kõik läbi. Isegi need 1-4, teades ette, et need olid põhiliselt noore Mozarti komponeerimisharjutused.märts 14, 2020

Emakeelest, piist ja kroonviirusest
Tänane ilus kevadine päev on nukra alatooniga. See aga ei muuda tõsiasja, et just tänasel kuupäeval otsustas siia ilma sündida eesti luuletaja Kristjan Jaak Peterson.
Kuna sellel ajal teisi eesti luuletajaid väga ei olnud, siis  on see päev meil ristitud emakeele päevaks.
Täpselt samal kuupäeval nägi ilmavalgust Albert Einstein.
Järelikult võiks see päev olla ka relativistide ja eriti relativistlike füüsikute tähtpäev.
Aga kõige lõpuks on see kuupäev ameerika stiilis kirjutatav kujul 3/14 või 3.14 ja järelikult saab seda nimetada ka PII päevaks.
Üheks pii päevaga seotud tegevuseks võiks olla ... pii numbrite päheõppimine ja retsiteerimine.
Eriti õpilased koduõppel võiksid PII pähe õppida kuni Feynmani punktini, kohani, kus
pii esituses tuleks 6 9-t. Üks jaapanlane jättis neid pähe tervelt 100000 jagu!
Mõnel teisel võiks jälle pähe tulla Pii numbrite järgi kirjutada muusikapalu. Kuulun ise selliste hulka, aga neid on maailmas muuseas üsna palju. Mina kirjutasin Pii numbritest 2 valssi ja ühe marsi (pii valss järgi saaks neid guugeldada).
Aga tänasele päevale  paneb krooni pähe siiski kroonviirus ehk koroonaviirus.
Mulle meeldib kroonviiruse sõna  rohkem kui koroonaviirus, sest koroona tähistab meil piljardisarnast mängu, kroonviirus aga näitab ära, mis kujuga see viirus on.
Lisaks kõigele ongi see viirus (okas)krooniks kõikidele viirusnuhtlustele siin maailmas.
Meie kroonpress, kui nii võiks nimetada peavoolumeediat, aga on muutunud kroonviiruse suhtes tunduvalt kainemaks kui veebruarikuus.
Seda muundumist võiks võrrelda prantsuse ajakirjanduse metamorfoosiga aastal 1815 - Napoleoni tagasitulekul võimule Elba saarelt, kuhu ta oli pagendatud.
Ma jätan huvitatule võimaluse seda ise uurida näiteks järgmiselt lingilt:
https://en.wikisource.org/wiki/Napoleon%27s_March
Praegune kroonviiruse marss on lehtedes ilmselt samaväärse muundumise tekitanud. Hea oleks, kui viirusmarss jääks samuti 100 päeva piiridesse, nagu Napoleoniga juhtus!
Postimehes on kroonviirusest ilmunud 2 olulist artiklit, mida soovitan:
1. https://www.postimees.ee/6921787/tomas-pueyo-koroonaviirusega-voitlemise-oppetunnid.
2.  https://heureka.postimees.ee/6920889/matemaatik-juhan-aru-seletab-labi-matemaatika-miks-koroonaviirus-nii-ohtlik-on
Juhan Aru on siin väga hästi selgitanud seda, mis on eksponentsiaalne kasv ja miks seda kroonviirust tuleb karta.

Nii on. Kriis on nüüd käes, alguses üsna tähelepandamatu elevant on sisenenud meie elukorraldusse ja laamendab siin ringi.
Ainukeseks väljapääsuks paistab siin olevat Hiina mudel.


märts 10, 2020

Gripp ja CoronaToon veel kord ära juba Lõunaeestlases viidatud gripi ja kroonviiruse võrdluse.
See on elementaarne näpuharjutus igaühele, kes on läbinud gümnaasiumi statistikakursuse.
Sinise ja lillaga toodud tulbad on 2019 andmed väga raskete gripijuhtumite kohta: nimelt intensiivis olnud ja grippi surnud itaallaste arvud nädalate lõikes.
Selle kõrvale on pandud selle aasta koroona numbrid samadel nädalatel.
Kas näete erinevusi? Kõige palavama gripi perioodiga võrreldes ületab intensiivravil olevate patsientide hulk koroonas 10. nädalal, s.t. praegu 3,8 korda. Surnuid on 4,5 korda rohkem gripiepideemia tipuga võrreldes.
Ja see ei ole mingi tulevikuprognoos, vaid KARM OLEVIK just nüüd ja praegu.

märts 08, 2020

Kroonviirus on jõudnud parlamentidesse

Kroonviirus ei ole levinud mitte ainult
Iraani valitsuses ja parlamendis, kus on ka juba surmajuhtumid.
Nüüdseks on haigestunud ka Itaalia Demokraatliku Partei liider.
Prantsuse parlamendisaadik on haigestunud ja praegu on intensiivravis.
Ei ole kuidagi võimalik rääkida ebaproportsionaalsusest eksponentsiaalsuse
taustal...märts 06, 2020

Rusikareeglid epidemioloogias ja muus elus


Sellel pildikesel on tegelikult kujutatud epidemioloogia jaoks kriitilist sündmust: 
7. septembril 1854 eemaldavad linnavõimud Soho linnaosa Broad Street kaevult hoova.
Seda tehakse John Snow praegu klassikaliseks saanud andmeanalüüsi põhjal, mis peaaegu veenvalt näitas linnavõimudele, et kooleraepideemia allikaks võiks olla Broad Streeti kaev.
Kooleraepideemia puhkes augustis 1854 ja maagilisel kombe lõppes peaaegu kohe, kui Broad Streeti kaevust enam vett ei võetud. 
Selle tegevuse aluseks aga oli selline suurepärane väike kaart, kuhu John Snow märkis üles avalikud veevõtukohad ja koolerasse surnud isikud.

Mees nimega John Snow oli lõpuks suutnud isegi linnavõimudele selgeks teha, et epideemia allikaks võiks olla Broad Streeti kaev.
Sellist näitlikustamist vajaksime ka praegu, kus inimestele Eestis ja ka mujal suudetaks piisavalt veenvalt selgeks teha, et epideemia või siis täna juba pandeemiaga võitlemiseks tuleb leida nakkuse allika(s/d) ja allika(te)st haiguse edasine levik peatada. 
Kõige primitiivsem epidemioloogia ütleks meile, et praegu Eestis on sellisteks Broad Streeti kaevudeks  Itaaliast ja mujalt riskipiirkondadest naasvad turistid ja need isikud peavad pikemalt arutamata istutatama karantiini. Haiged tuleks igal juhul isoleerida nii, et nad ei nakkaks oma lähedasi. 
Igasugused lennud Itaaliaasse peatada ja nii edasi ja nii edasi ...
Selle asemel ilutsevad ajakirjanduses staarajakirjanike ja poliitikute edvistavad sõnavõtud sellest, kui tore on praegu suusatada Bergamos või kui kena ilus rahulik linn on Rooma.
Ka teised kriitilised kohad, nagu TÜRGI, LÕUNA KOREA ja muidugi HIINA, kõik sealt naasvad peaksid sundkonnas istuma karantiinis ja selle mittetäitmisel oleks selline käitumine karistatav.
See tähendab seda, et näiteks Riiast ümber nurga naasvad isikud istuvad ise karantiinis ja saaksid karistada, kui oma nina välja pistavad. 
Selle asemel meie meedikud veavad ennast koheselt järgmine päev tööle ja alles tõsise nakkuse väljalöömise järel eemaldatakse neist siis üks nakkunu kodusesse karantiini. 
Ega ohtu jah neile vist väga ei olegi, sest ühe asja on elujõulisemad suutnud Darwini evolutsiooniteooriast välja lugeda:
ELLU JÄÄVAD TUGEVAMAD.
Tsiteerin ühte sellekohast artiklit:
"Rusikareeglina annab koroonaviirus surmava suudluse vanadele inimestele, kel on lisaks mõni tõsine haigus."
(Kahjuks see reegel alati ei kehti, kroonviirusega iga päev kokkupuutuvad isikud ei saa immuunsust ja lõpuks võivad ikkagi haigestuda, sest ründavaid haigusetekitajaid on lihtsalt liiga palju ja ühte või teist teed pidi nad leiavad võimaluse organismi tungida ja seal paljuneda. See võiks vähemalt meedikutele olla punaseks lipuks.)
Aga kuidagi jäetakse ennast selle surmava suudluse allikana täiesti kõrvale!
Ja kuidagi eriti räigelt mõjub praegu selles tsitaadis peituv suhtumine vanemasse põlvkonda.
See on tegelikult räigelt võimendunud kogu EW eluaja jooksul, NL aegadel sellist suhtumist muuseas ei olnud: 
Tahaksin laliseda:  50++ (mina näiteks) või 60++ nimelt on KA INIMENE.
Äkki kulutaksime natukene raha selle asjaolu teadvustamisele. Nii imelik kui see ka ei ole, paljudele ei ole jõudnud kohale, et inimeseks olemine tähendab vastutust. Vastutust ka TEISTE eest, s.t. 
äkki minu tegemise või vastupidi, tegematajätmise tagajärjel satub ohtu mõni teine inimene,
näiteks vanem kui 60 koos mõne tõsise haigusega.
Sellist käitumist, kus ignoreeritakse sellist ohtu - ollakse nakkusekandja ja levitatakse nakkust, nimetatakse süüdimatuks - ja mõnikord, eriti kriisiaegadel, karistatakse päris karmilt.
Mida aga teha siis, kui peaaegu terve rahvas sisuliselt käitub täiesti süüdimatult? 
Näeme seda praegu Iraanis, osaliselt Itaalias (kuigi mingil ajal jõuab pärale reaalsus, kahjuks hilinemisega) ja ka Eestis.
Kahjuks meil ei ole John Snow taolisi epidemiolooge, või riskianalüütikuid, või poliitikuid kes võtaksid julguse HOIATADA ja INFORMEERIDA.
Kõik on võtnud pähe ühesuguse rumala ja sõgeda hoiaku: See pandeemia meid ei puuduta, see läheb meist mööda ja rumal oleks sellele ülearu tähelepanu pöörata. 
Veel enam, paljud peavad vajalikuks korduvalt ajakirjanduses avaldada oma hinnanguid, mis avalikult ründavad Eestis veel üksikuid esinevaid terve mõistuse ilminguid.
Kui aga tegelikkus enam ei klapi eluga, siis vaikitakse ümbritsev lihtsalt suurel määral maha.
Püüan allpool VEEL KORD  PUUST JA PUNASEKS  teha mõningad faktid kroonviiruse käitumises,  mis paljusid riike on pannud ellu viima meie jaoks lausa jaburana tunduvaid meetmeid.

1. Kroonviirusel on erakordne nakatumisvõimekus. See on palju suurem kui gripil, millega kroonviirust tikutakse võrdlema. Seetõttu on gripi ja kroonviiruse leviku pildid väga erinevad. 
Praegu näeme kroonviiruses kõikides riikides, kus ta sees on, eksponentsiaalset kasvu, v.a. Aafrika, Ladina Ameerika ehk, aga see pole kahjuks hästi selge, kas see on tingitud lihtsalt testimise võimekuse puudumisest või soojast kliimast.
Ainukesena on Hiina EHK suutnud kroonviiruse leviku eksponentsiaalsest faasist jõuda mõningase raugemise faasi, aga seda ÄÄRMISELT DRASTILISTE meetmega. Siin Euroopas ei olda kahjuks selleks aga üldsegi valmis.
See tähendab, et kui eelmine nädal oli meil üks iraanlane haige, siis täna on 10 haiget ja nädala pärast 100 või enam. Ja kahe nädala pärast on 1000 ja KOLME nädala pärast on 10000 ja rohkem.
Kuu aja möödudes on meil täiemõõduline pandeemia nagu Wuhanis oligi, kommunistliku partei arvud on TÄIESTI VALED,  kus piirajaks saavad ainult inimeste enda võimekus kroonviiruse levikut tõkestada ehk inimeste immuunsüsteemi kaitsevõime. Aga nagu Diamond Princess näitab, nakkub enam-vähem kindlasti vähemalt 20% (700 3500 -st). 
Niisiis, kui me alguses paneme 1. maleruudule 2 viljatera, järgmisele 4 .... siis juba 20-ndale ruudule
tuleb panna miljon miljatera (see on Eesti rahvaarv). Kui haigestujate arv korrutub nädalas kümnega
(ei tea, äkki vähem, äkki rohkem), siis meil on 4 nädala pärast 100000 haigestunut!
Oletame siiski, et piir tuleb kusagil 1/5 juures, s.t. 260000 haigestunut. Siis 14% haigestuvad tõsiselt ja vajavad haiglaravi. 5% väga tõsiselt ja minimaalselt 1% sureb. Tegelikult WHO pakub suuremat numbrit, 2%, nii et 5000 võiks olla hinnang. See toimub 2 nädala jooksul peale haigestumist ja meie süsteemis kestab selline põdemine-tervenemine-suremine umbes 1-2 kuud.  
Millised võiksid olla tõkendid? Oletan leebelt, et kevad, päike ja maikuu võib tuua leevendust, aga tegelikult keegi ei tea praegu. Oletan veel, et ehk mõne kuu möödudes leiavad meedikud ka mingi ravi, mis suremust vähendab ja viiruse arengut organismis piirab. Aga märtsi lõpp ja aprill kahjuks on enam-vähem kindlad perioodid, kus head ravi ei ole ja haigestumine Eestis on mõõdetav tuhandetes ja millistes tuhandetes, on väga raske öelda. Igal juhul piisab meile vaid 2000 tuhandest, et saaksime kätte selle ihaldatud piiri, kus kroonviirus on võrreldav gripiga.
s.t. 
2. KROONVIIRUSE tapaprotsent on JÄRK (s.t. minimaalselt 10 korda) suurem, kui gripil.
Itaalias on näiteks täna ca 3000 nakatunut ja ca 100 surnut - tapaprotsent 3% ? 
Ühesõnaga, kui grippi pidi möödunud hooajal haigestuma 50000, et saaksime 50 surnut, siis kroonviirusel piisab mõnest tuhandest, et saada gripiga võrreldav tulemus ja seda see viirus üsna kindlalt ka saavutab!

3. Kroonviirus levib ka asümptomaatiliselt. Te võite ennast tunda täiesti tervena, aga ometi levitate viirust. Järelikult seda viigilehte ei ole, et te ei levita viirust, kui olete terve ja tulete kusagilt kriisipiirkonnast. 

4. Me ei tunne ohtu, me ei tea, milleks see viirus on võimeline. Järelikult peaks terve mõistus ütlema, et tuleks käituda ERITI ETTEVAATLIKULT.

Just selline sõge käitumine, mis eirab kõiki neid lihtsaid tõdemusi, mind tõesti praegu väga häirib.

Lõpuks mõtisklesin natukene "rusikareegel" päritolu üle.
Irooniliselt tähistab rusikas käsi agressiooni ja tänase päeva kontekstis ongi "rusikareegel" äraspidine tõlgendus see, et mina olen tugev ja jään ellu, nõrgad aga vaadaku, kes kuidas saavad.
Tegelikult pärineb rusikareegel tõenäoliselt pöidla mõõtmete aluseks võtmise vajadusest  (inglise keeles ongi see "pöidlareegel"). Selleks, et pöidla pikkust mõõtmiseks kasutada, on aga millegipärast päris mugav käsi rusikasse panna.
Legendaarne kohtunik nimega Francis Buller  olevat kunagi 19. sajandilt naisepeksja süüdistusest vabastanud sellel lihtsalt põhjusel, et peksuks kasutatava kepi jämedus ei ületanud pöidla jämedust ....
märts 03, 2020

Kas plats lüüaksegi lagedaks?

Leidsin netist hea tsitaadi algava võrkpalliheitluse taustaks Kuressaares.
Üks pallur olevat küll palavikuga Milaanosse maha jäänud, ülejäänud on kohal.
Pisike võõramaine viirus peab kõigepealt platsi lagedaks lööma ja siis alles saab ta eluõiguse.
Bravissimo!
Selleks, et  vana gripiga konkureerida, piisab meile vaid 2000 patsiendist. See arv Itaalias on juba isegi ametlikult juba löödud koos 52 lahkunuga.
Isegi sel juhul ei saa platsi lagedaks löömisest juttugi olla, sest viirused teevad omavahel päris head koostööd ja toetavad teineteist igati.